Bijeenkomst voor moeders van kinderen met autisme

VEGHEL – Moeders of verzorgers van een kind met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen soms wel een steuntje in de rug gebruiken. Het netwerk Mama Vita geeft dat steuntje in de rug met onder meer ontmoetingen, trainingen en lotgenotencontact. Sinds dit jaar is er ook een groep actief in Veghel. De eerste bijeenkomst van deze groep is op 11 januari van 9.30 tot 11.30 uur in het Pieter Brueghelhuis. Aanmelden daarvoor kan via veghel@mamavita.nl.

De Veghelse groep van Mama Vita zal elke tweede woensdag van de maand bij elkaar komen om ervaringen te delen en elkaar te steunen. Het eerste bezoek is vrijblijvend, maar daarna worden deelnemers gevraagd om vriend te worden voor 30 euro per jaar.

Mama Vita houdt haar bijeenkomsten in het Pieter Brueghelhuis