Bewoners Veghelsedijk tegen verbreding A50

MEIERIJSTAD – Bewoners van de Veghelsedijk in Schijndel maken bezwaar tegen de verbreding van de A50 van twee naar drie rijstroken. Ze zijn ook tegen een extra ontsluiting van industrieterrein de Dubbelen aan beide zijden van de A50. Ook de Stichting Handen af van Wijboschbroek heeft een dergelijk bezwaar aangetekend.


Dat schrijven de bewoners in een reactie op de Mobiliteitsvisie van de gemeente Meierijstad. Volgens de bezwaarmakers betekent die ontsluitingsweg naar de Dubbelen dat er pal voor hun huis en door natuurgebied Wijboschbroek een weg komt. Ze vinden dat een aantasting van de woon- en leefomgeving en daarmee van hun gezondheid.


Ze zijn ook tegen een kwaliteitsverbetering van de Veghelsedijk omdat ze niet kunnen overzien wat dat voor consequenties heeft. Ze willen bijvoorbeeld weten wat het betekent als die weg ook bestemd wordt voor landbouwverkeer om de Eerdsebaan te ontlasten.


De bewoners van de Veghelsedijk zijn ook gevallen over de tekst van de Mobiliteitsvisie. Daarin staat dat honderden inwoners via een enquête en online bijeenkomsten naar hun mening is gevraagd. De bezwaarmakers zeggen dat zij op geen enkele manier zijn gehoord. Ze willen van de gemeente weten wie namens hen dan wel heeft meegepraat over de inrichting van hun straat.