Bewoners de Molenheide verstoken van zorg

MEIERIJSTAD – Bewoners van Resort de Molenheide die zorg nodig hebben, krijgen die niet. Dat zei Wim Venrooij, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren donderdagavond tegen de politici van Meierijstad. Volgens hem wordt mensen die zorg onthouden omdat ze officieel niet permanent op het recreatiepark wonen. Het is één van de heikele punten waar hij aandacht voor vraagt nu de gemeente wil dat er een einde aan die permanente bewoning komt.

Venrooij maakte gebruik van het spreekrecht in de vergadering waarin de fracties over de gebiedsvisie Molenheide spraken. De VVE wil graag met de gemeente over dat gebied praten. Maar één ding werd duidelijk: de bewoners die lid zijn van de VVE willen dat hun situatie gelegaliseerd wordt en zij echt permanent op de Molenheide mogen wonen. Het college van burgemeester en wethouders wil dat niet.

Keurige mensen

In feite zijn er twee werelden op de Molenheide. Enerzijds zijn er de chalets waarvan de eigenaren keurige mensen zijn die er soms al tientallen jaren met gedoogsteun van de gemeente Schijndel wonen. Anderzijds zijn er de chalets die zijn opgekocht door uitzendbureaus die er vervolgens arbeidsmigranten in stoppen. Meestal mannen die door de week hard werken en in het weekend ontspannen met veel drank en daarna overlast veroorzaken.

Mensenhandel

Er vinden ook dingen plaats die het daglicht niet kunnen verdragen. Volgens wethouder Jan Goijaarts zijn er sterke aanwijzingen voor mensenhandel en witwaspraktijken.

De oorspronkelijke bewoners lijden daar onder. Ze hebben ook nog eens een conflict met de projectontwikkelaar die het park exploiteert. Die komt zijn afspraken niet na. Er ligt een forse financiële claim. “Het zijn geen al te beste mensen. Of laat ik zeggen: ze hebben niet het beste met ons voor,” aldus Venrooij.

Hij vertelde de raadsleden dat de VVE precies hetzelfde wil als de gemeente, namelijk een keurig park. Venrooij presenteerde een tienpuntenplan om dat te bereiken. Punt één is al meteen een struikelblok, namelijk legaliseer de permanente bewoning.

De VVE wil zelf heel veel doen, zoals de faciliteiten die bij het park horen verbeteren. Ze wil zelfs onderzoeken of het mogelijk is zorgfaciliteiten te realiseren en het park te kopen.

Arbeidsmigranten

Venrooij legde nog eens uit waar het mis is gegaan. “Permanente bewoning werd gedoogd, huisvesten van arbeidsmigranten werd gedoogd. Handhaving en beheer is uitgebleven. Mensen mochten 365 dagen per jaar recreëren met toestemming van gemeente Schijndel. De burgemeester van Schijndel gaf aan dat resort de Molenheide geen camping was maar ook geen woonwijk er was in haar optiek een gedoogsituatie ontstaan. Alle kavels kregen een eigen huisnummer van de gemeente.”

Huursubsidie

Daardoor is er volgens de VVE een verwachtingspatroon ontstaan. Venrooij: “Je kon ingeschreven worden op dit adres, de gemeentelijke en landelijke belastingen werden op dit adres geint. Huurders kregen huursubsidie. Met dit in het achterhoofd is geïnvesteerd in de aankoop van een stuk grond met daarop een chalet. Vanaf 2004 tot nu is er ernstig wanbeheer geweest door verschillende eigenaren.”

Het resultaat is volgens de VVE bedroevend. “Er is sprake van verwaarlozing van de eigendommen van de beheerders en achterstallig onderhoud aan de opstallen, asfaltwegen, verlichting, het riool en de algehele staat van de algemene voorzieningen. Dit is een vorm van verloedering en ondermijning veroorzaakt door beheerders en niet door de particuliere eigenaren. Ook is er een gelegenheid ontstaan om, deels illegaal, arbeidsmigranten te huisvesten, vaak op onmenselijke wijze waardoor incidenten ontstaan. Deze arbeidsmigranten zijn verantwoordelijk voor ca. 90% van de incidenten. Dit is uiteraard een ook vorm van ondermijning.”

De VVE vindt dat de particuliere eigenaren daar de dupe van worden.

Wim Venrooij beantwoordt vragen van raadsleden