B&W volgen advies en willen 't Spectrum kopen

SCHIJNDEL – Burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft in principe besloten dat de gemeente cultureel centrum ’t Spectrum gaat overnemen van de beheersstichting. Daarmee volgt het college het advies van Jeroen van der Wiel. Die gaat zelf de overdracht afwikkelen.


Van der Wiel adviseerde de gemeente: koop ’t Spectrum terug van de bv en breng het beheer onder bij een nieuwe stichting of een bestaande stichting. Het college van burgemeester en wethouders neemt dat advies over.

Schuld van de gemeente
Het bestuur van ’t Spectrum reageerde boos op het rapport. De slechte financiële situatie waar het rapport over schrijft zijn volgens het bestuur de schuld van de gemeente. Eén van de beschuldigingen is dat de gemeente nog steeds vijf procent rente rekent over de hypotheek die aan het bestuur is verstrekt.


Dat er te weinig huur binnen kwam is ook de schuld van de gemeente, vindt het bestuur van ’t Spectrum. “De oorzaak voor het tekort ligt bij de gemeente omdat deze tekorten die door het vertrek van diverse instellingen zijn ontstaan steeds maar deels compenseerde en daardoor deze tekorten onterecht op het conto van ’t Spectrum terecht kwamen,” aldus het bestuur.


Uiteindelijk gaven burgemeester en wethouders toe dat ze in het verleden alerter hadden moeten zijn op het feit dat de gemeente zowel aandeelhouder als subsidiegever was.


De gemeenteraad zal hier nog over spreken. Vervolgens zal worden bekeken of er een nieuwe beheersstichting wordt geformeerd of dat het beheer van ’t Spectrum wordt ondergebracht bij een bestaande organisatie.

't Spectrum