Betere informatie over laadpalen elektrische auto's

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat inwoners beter informeren als ergens een laadpaal wordt geplaatst voor een elektrische auto. Dat schrijven burgemeester en wethouders op vragen van CDA en Hart.

Die partijen trokken aan de bel omdat er mensen zijn die ongevraagd een laadpaal voor de deur krijgen. Normaal wordt die paal voor de deur van een aanvrager geplaatst, maar als dat niet kan wordt die in de buurt gezet, bij iemand anders voor de deur dus.

Minder parkeerruimte

Los het feit dat mensen daar niet van gediend zijn, worden er meestal twee parkeerplaatsen naast zo’n paal vrijgehouden om elektrische auto’s op te laden. Er zijn mensen die vinden dat er daardoor parkeerruimte voor henzelf verloren gaat.

Volgens burgemeester en wethouders kan er aan de communicatie wel iets verbeterd worden. Het plaatsen van laadpalen gebeurt alleen met toestemming van de gemeente, maar de aanbesteding gebeurt via een provinciale afspraak en de plaatsing wordt uitgevoerd door elektriciteitsbedrijven, in Meierijstad is dat onder meer Vattenfal.

Informatiebord

Omdat het een provinciale aanbesteding is wordt die gepubliceerd in de Staatscourant. Mensen hebben dan zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Als niemand reageert wordt de paal geplaatst.

Omdat bijna niemand de publicaties in de Staatscourant leest heeft Meierijstad besloten dat er op de plek waar een laadpaal is gepland tijdelijk een bord wordt neergezet waarop staat dat er binnenkort een laadpaal komt. Dan is de kans dat de buurt weet wat er staat te gebeuren groter.

Bovendien vindt de gemeente dat degene die een aanvraag indient voor een laadpaal zelf z’n buren moet informeren zodat die niet verrast worden.

In Meierijstad wordt ook maar één parkeerplaats bij elke laadpaal vrijgemaakt voor een auto die opgeladen wordt. Per saldo gaat zo geen parkeerruimte verloren.

Omdat in 2030 het grootste deel van het Nederlandse wagenpark elektrisch moet zijn, wil de gemeente de komende twee jaar, behalve laadpalen op het erf van de aanvrager, nog eens 46 laadpalen plaatsen voor algemeen gebruik.