Beter wonen voor mens en milieu

De energie om gebouwen te transformeren

SCHIJNDEL – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. In de serie ‘woondroom’ nemen we een kijkje in de keuken bij deze nieuwe woonvormen. Deze keer: de transformatie van bestaande gebouwen door Jeroen Bestebreurtje.

“Ik ben wel een buitenbeentje in de vastgoedmarkt,” bekent Jeroen Bestebreurtje. “Met mijn onderneming Abeco bedrijven bouw ik veel in eigen regie. Daarbij kies ik bewust voor een combinatie van ‘stenen en energie’.” Hoe dat in de praktijk werkt, legt Jeroen uit aan de hand van een actueel voorbeeld. “De Rozenkranskerk in Schijndel transformeer ik in appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij investeer ik extra in onder meer zonnepanelen en een collectieve warmtepompinstallatie, waarmee we milieuvriendelijk de appartementen verwarmen. Zorgorganisatie Philadelphia gaat deze appartementen langdurig van Abeco huren én neemt groene energie van mij af. We gaan een partnership voor de lange termijn aan.”

Verduurzamen woningen

Abeco noemt zichzelf sterk in ontwikkeling. Dat maakt al duidelijk dat Jeroen Bestebreurtje kiest om op een andere manier vastgoed te ontwikkelen. “Ik vind oprecht dat je bestaande gebouwen een tweede leven kunt – en ook moet – geven. Dat kan heel goed en zelfs klimaatneutraal. Maar dat vraagt wel een andere blik op de vastgoedmarkt. Natuurlijk kijk ook ik naar het rendement van mijn projecten, maar het verschil is dat ik focus op het rendement op de lange termijn.” Ook dit illustreert Jeroen Bestebreurtje met een praktijkvoorbeeld. “In de voormalige Sint Servatiuskerk en bijbehorende pastorietuin in Wijbosch realiseerde Abeco woningen met de verplichting om langdurig energie af te nemen van de door ons aangebrachte warmtepomp. Die pomp is ter beschikking gesteld door Prima Energie, mijn energieberdrijf. Daarbij ontzorg ik overigens de bewoners compleet. Dat heeft grote voordelen: je zet zo laagdrempelig, gemakkelijk en betaalbaar de stap naar verduurzaming van woningen. Die enorme en dringende opgave ligt er namelijk ook in de woningmarkt.”

Tegenstander zonneparken

De grond in Nederland is schaars en daardoor ook duur. Het is een van de redenen waarom Jeroen Bestebreurtje pleit voor het transformeren en beter benutten van bestaande bouw. “Prettig wonen gaat over véél meer dan een fijn huis. Het gaat ook over een fijne leefomgeving,” benadrukt hij. “Ik vind de ambitie van de gemeente Meierijstad om ruim 900 voetbalvelden grond op te offeren aan zonneparken ronduit absurd. Zeker omdat deze parken gepland zijn bij natuurgebieden en op toch al schaarse gronden. Het kan echt anders door zonnepalen zoveel mogelijk op daken te leggen. Een verplichting om zonnepanelen op bestaande en nog te ontwikkelen gebouwen te leggen is een haalbaar, betaalbaar en beter alternatief en komt de leefkwaliteit beslist ten goede.”

Kiezen voor kwaliteit

Kwaliteit gaat bij Jeroen Bestebreurtje boven kwantiteit. “De overheid en woningcorporaties - maar ook projectontwikkelaars - moeten veel beter naar de woonwensen van burgers gaan luisteren. Andere woonvormen, meer openbaar groen, clusterwoningen: het zijn wensen die volop leven maar waar nog veel te weinig mee gedaan wordt. In mijn visie moeten we een gebouw aanpassen aan de woonwensen en niet de wensen aanpassen aan de (on)mogelijkheden van een gebouw.”

Meer speelruimte

Wat Jeroen Bestebreurtje vooral mist is dat projectontwikkelaars soms maar weinig speelruimte krijgen. “De Rozenkranskerk is de eerste - en momenteel enige kerk in Meierijstad - waar zonnepanelen op het dak mogen. Daarvoor heb ik wel vijf keer met de monumentencommissie om tafel gezeten. Dat vertraagt enorm.” De procedures werken dus soms vertragend en soms zelfs belemmerend, waardoor innovatieve ideeën en oplossingen in de kast blijven liggen. Dat is zonde, omdat de vraag naar betaalbare woningen enorm is.”

Wensenlijst

Inmiddels heeft de Provincie extra gelden beschikbaar gesteld om semipermanente of tijdelijke woningen te bouwen. “Je hoeft niet altijd te bouwen voor de eeuwigheid,” vindt Jeroen Bestebreurtje. “Ik zou graag nog tiny houses willen realiseren waarin jongeren kunnen wonen. Voor hen is de woningnood echt heel hoog.” Dat geldt trouwens ook voor senioren die wonen met zorg willen combineren. “Ik heb Het Andere Wonen in Schijndel gerealiseerd en zou nog wel zo’n project willen realiseren. Maar mijn persoonlijke woondroom is het bouwen van een aantal levensloopbestendige woningen waar gelijkgestemden samen wonen, leven en naar elkaar omkijken. Uiteindelijk wil ik daar zelf dan ook oud worden.”