Bestuurswissel bij Hart

De lokale partij Hart heeft een nieuwe voorziiter. Diny Troeyen neemt het stokje over van voorzitter Dick Mandemaker. Dat heeft tot gevolg dat zij terugtreedt uit de fractie. De partij vindt namelijk dat bestuurs- en fractiewerk niet te verenigen zijn. Diny Troeyen blijft haar politieke en bestuurlijke ervaring bij Hart inzetten, maar dus wel in een andere rol. Zij was in de jaren 90 namens de PvdA negen jaar lid van de Provinciale Staten. Onlangs nam ze afscheid als voorzitter van de stichting ‘Mens, Dier en Natuur Meierijstad’, die de dierenparken in onze gemeente beheert. Clemens van Dijk is de nieuwe penningmeester van Hart. Hij volgt Emily de Bonth op.