Bestuurlijk interventieteam Meierij spoort arbeids- en seksuele uitbuiting op

MEIERIJSTAD – In de maand juni heeft Bestuurlijk Interventieteam Meierij in samenwerking met de politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie en Prostitutie Maatschappelijk Werk controles uitgevoerd op arbeids- en seksuele uitbuiting. Bij 1 controle was er sprake van een dusdanige situatie dat direct optreden noodzakelijk was.

Daarnaast zijn er vele andere overtredingen geconstateerd, zoals vergunningen die niet op orde waren, adresfraude en niet ingeschreven medewerkers. In totaal werden er 21 adressen in de gemeente gecontroleerd. Bij 14 controles was er sprake van overtredingen op het gebied van onder andere brandveiligheid, illegaal verblijf, de Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Minimumloon en witwasfraude. Bij 7 controles op illegaal sekswerk werden 8 sekswerkers aangetroffen en werden signalen van mensenhandel opgevangen. Een adres werd gesloten vanwege overlast en mogelijk gevaar voor de sekswerkers.

Belang van inwoners
Overheidspartners roepen inwoners op om mee te helpen. Zij zijn de ogen en oren van de samenleving. Zij zien wat er in hun buurt speelt. Het is belangrijk dat zij vermoedens van ondermijnende criminaliteit, dus ook mensenhandel melden. Meldingen van arbeidsuitbuiting en/of seksuele uitbuiting kunnen ervoor zorgen dat het slachtofferhulp en ondersteuning krijgt. En dat verdachten kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van mensenhandel. Dit helpt bij het verbeteren van de aanpak.

Melden kan op meerdere manieren:
- Via de politie: 0900-8844 (112 bij spoed)
- Via de Nederlandse Arbeidsinspectie (als het gaat om arbeidsuitbuiting): 0800-5151 - Via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000 of online: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden
- (arbeidsuitbuiting) Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Nederlandse Arbeidsinspectie: 06-10 21 34 45