Behandeling bezwaarschrift moet sneller

126 klachten ingediend tegen besluiten gemeente Meierijstad

MEIERIJSTAD – Het duurt vaak te lang voordat iemand die een bezwaar indient tegen een besluit van de gemeente, door de bezwarencommissie wordt gehoord. De commissie heeft zelf geen idee hoe het komt dat de gemeente die bezwaren zo lang laat liggen, maar het moet wel sneller.

Dat is één van de aanbevelingen in het rapport dat de commissie Rechtsbescherming Meierijstad heeft geschreven over 2019. De commissie heeft wel de indruk dat het ambtenarenkorps niet goed weet hoe zij werkt en biedt aan daar verheldering over te verschaffen want het is volgens de opstellers van het rapport belangrijk dat bezwaren snel worden behandeld.

Aantal is “zeer klein”

Er werden in 2019 in totaal 126 klachten ingediend tegen besluiten van de gemeente. Dat is iets meer dan het jaar daarvoor. Afgezet tegen het totaal van 180duizend klantcontacten vindt de gemeente Meierijstad zelf het aantal klachten “zeer klein”.

De klachten hebben betrekking op veel verschillende zaken van bijstandsuitkeringen tot bouwvergunningen en van leerlingenververvoer tot subsidie. Soms wordt een weigering ingetrokken en daarmee ook het bezwaar. Soms wordt een bezwaar ingetrokken na een gesprek met de betrokkenen. Alle andere bezwaren worden behandeld door de commissie Rechtsbescherming Meierijstad, waarin vooral onafhankelijke leden zitten.

Mediation

Omdat het er toch altijd nog tientallen zijn die behandeld moeten worden geeft de commissie de gemeente in overweging meer gebruik te maken van bemiddeling of mediation. Een aantal keren is dat al gebeurt en dat werkt volgens de commissie goed.

Wat ook helpt, aldus de commissie, is even bellen met iemand voordat de brief met de afwijzing de deur uit gaat. Dan hoeft er niet pas tekst en uitleg gegeven te worden als er een bezwaarschrift is ongediend. Dat scheelt werk.