Bedrijventerrein De Dubbelen wordt duurzamer

VEGHEL – Bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel is één van dertien bedrijventerreinen in Brabant die op een provinciale lijst staan om bij voorrang te verduurzamen.

Bedrijventerreinen zijn vaak hitte-eilanden. Door samen te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden om dat probleem aan te pakken. Zo vangen groene daken niet alleen water op, ze koelen ook de omgeving en maken daarmee zonnepanelen efficiënter.

En door lokaal (rest)materiaal te hergebruiken wordt energie bespaard en CO2- en stikstofuitstoot voorkomen, bijvoorbeeld doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Grote Oogst

Onder de titel Grote Oogst is de provincie begonnen met en serie gesprekken met lokale overheden, parkmanagement en andere organisaties. Gedeputeerde Erik Ronnes, Ruimte, is blij met deze start: “In deze gesprekken, met zoveel mogelijk betrokken partijen, komen de belemmeringen en kansen in beeld op deze dertien terreinen. Als je dat in beeld brengt, kun je ook zien welke behoeften er zijn.”

De provincie is er vooral om de gemeenten en het parkmanagement te ondersteunen bij hun ambities om bedrijventerreinen duurzamer te maken.

De Dubbelen