Basisschool De Vijfmaster ontvangt themacertificaat welbevinden

VEGHEL - Op 22 juni reikte wethouder Rik Compagne het themacerficaat welbevinden van 'De Gezonde School' uit aan de leerlingenraad van basisschool de Vijfmaster. ‘De Gezonde School’ is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan een gezonde leefstijl. Bij scholen die het themacertificaat welbevinden ontvangen, is er sprake van een veilig en inclusief schoolklimaat.
Wethouder Compagne reikt het certificaat uit

De Vijfmaster heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een sterk pedagogisch beleid. Het probeert om goede relaties tussen leraren en leerlingen op te bouwen. Daar begint het ’s ochtends al mee wanneer de kinderen binnenkomen. Iedere leerling moet zich gezien voelen. Daarnaast werkt De Vijfmaster met groepsmissies. Hierin worden alle kinderen actief betrokken. Per groep wordt bekeken welk gewenst gedrag geoefend moet worden om deze missie te behalen. Ook werkt De Vijfmaster met gedragsspecialisten en ander externe partijen. Die houden pedagogische groepsbesprekingen en ondersteunen de leraren met de groepsdynamiek in de klas.

Het team van De Vijfmaster spreekt zijn trots uit: “Het certificaat pronkt aan de muur bij de ingang van de school. Op basisschool De Vijfmaster zit je lekker in je vel! Dat is waar wij als school voor staan en wat je kunt voelen als je bij de Vijfmaster op school bent. Daar zetten teamleden, kinderen én ouders zich iedere dag voor in. Met als resultaat blije kinderen. Hier zijn we trots op, want als kinderen lekker in hun vel zitten, dan kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.”

Positieve voordelen van een veilig en inclusief schoolklimaat zijn onder andere een betere sfeer, betere prestaties van leerlingen en minder ziekteverzuim onder leraren. Ook moet het zorgen voor minder angst- en depressieklachten bij leerlingen op latere leeftijden en zijn ouders, kinderen en leraren meer betrokken bij de processen op school.