Basisscholen worstelen met het beschikbaar houden van leerkrachten

MEIERIJSTAD – Onderwijsbestuurders, directeuren, schoolteams en ouders maken hun borst nat nu de herfst- en winterperiode snel nadert. Het verplicht thuisblijven van leerkrachten met lichte klachten zorgt nu al voor problemen en lesuitval. Naarstig wordt gezorgd naar creatieve oplossingen. Het zou enorm helpen als leerkrachten sneller worden getest op corona.

Minèt Peters, directeur van speelleercentrum ’t Heibosch in Veghel, vertelt dat er deze week al verschillende leerkrachten met lichte klachten verplicht naar huis zijn gestuurd. “Tot huilens toe, want de leerkracht zelf wil graag gewoon aan het werk gaan. Thuis vinden er vaak al stevige discussies plaats over het wel of niet mogen vertrekken. Dat testen duurt dan vervolgens veel te lang. Een juf die dinsdag een test aanvroeg kan pas volgende week terecht. En dan moet je nog 48 uur wachten op de uitslag. We zijn op zoek gegaan naar bedrijven die sneller kunnen testen, maar die werken alleen voor reizigers zonder klachten die naar het buitenland willen vertrekken.

Bij een normale neusverkoudheid kwam voorheen een leerkracht gewoon naar school, maar dat mag dus niet meer. We hebben nu al onze teamleden een gratis griepspuit aangeboden om dit soort lichte klachten te voorkomen. De ouders van onze kinderen zijn gevraagd om zich voor te bereiden op een kind dat niet op school terecht kan. We hebben een noodplan voor vervanging, maar als we alle mogelijkheden gehad hebben, dan is het naar huis sturen van een klas de laatste oplossing.”

Lamber gevers, directeur van EBC Icarus in Schijndel, heeft al twee leerkrachten met lichte klachten thuis zitten. Een daarvan kon binnen 24 uur worden getest. “Het is heel wisselend hoe snel er getest kan worden. Soms duurt het ook veel langer en moet de uitslag bijvoorbeeld in Tiel worden opgehaald. Er zit gewoon geen lijn in. Vanaf maandag sturen we mogelijk al een klas voor drie dagen naar huis. Ze krijgen dan thuisonderwijs. We zetten incidenteel ambulante leerkrachten en directieleden voor de klas, maar nooit voor een langere periode. Anders komt hun werk stil te liggen en krijgen we daar weer problemen door. Mijn grote vrees is dat we in de herfst echt moeite krijgen met de continuïteit van ons onderwijs. Invalkrachten zijn moeilijk te vinden. Het domino-effect van niet werkende leerkrachten is groot. Ouders komen met hun eigen werk in de knoei als hun kinderen niet naar school kunnen. Een voorkeursbehandeling met een snelle test voor leerkrachten zou dit wat kunnen voorkomen.”

Paul Meessen, directeur-bestuurder van de Rooise onderwijsstichting, geeft in een toelichting aan dat het probleem op dit moment nog niet alarmerend is. ”Waarschijnlijk heeft dit te maken met het mooie weer, maar zodra de eerste griepgolf zich aandient ontstaan er zeker leerkrachttekorten. Dan wordt het spannend hoe we dat op kunnen lossen. We denken na over creatieve mogelijkheden. Zo bekijken we mogelijkheden om onderwijsassistentes en pedagogische medewerkers in te kunnen zetten.

Als de leerkracht niet al te ziek is, maar wel thuis moet blijven, dan is onderwijs op afstand een optie. De kinderen zitten dan ik de klas met bijvoorbeeld een onderwijsassistente, met aansturing van de leerkracht thuis. Ook voeren we gesprekken over een mogelijke inzet van medewerkers van de kinderopvang. We doen er alles aan om de continuïteit van ons onderwijs te behouden. We onderzoeken of commerciële testbedrijven ons kunnen helpen, maar vinden eigenlijk dat de overheid verantwoordelijk is voor het leveren van snelle testresultaten.”