Basecamp DZA Vlagheide actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers

VEGHEL – Omdat dit jaar de herdenking van de bevrijding extra groots wordt gevierd zijn er ook meer vrijwilligers nodig voor al die activiteiten. En de gemeente Meierijstad heeft daarvoor donderdagavond in het gemeentehuis in Veghel een flinke stap gezet.

In het gemeentehuis was er donderdag een inloop-avond voor belangstellenden om met name te horen wat er allemaal gaat gebeuren tijdens het Basecamp op de Vlagheide, van 14 tot en met 22 september.
Zoals bekend wordt de herdenking dit jaar extra groots herdacht omdat het inmiddels 80 jaar geleden is en er steeds minder mensen nog in leven zijn die de bevrijding zelf bewust hebben meegemaakt.
En voor die extra activiteiten zijn dus meer vrijwilligers nodig en tot tevredenheid van de organisatie waren er donderdagavond al direct heel wat mensen die zich daarvoor aanmeldden.

Tijdens het Basecamp worden allerlei displays opgesteld met relikwieën uit de tweede wereldoorlog. Dit kunnen kleine attributen zijn, zoals oude voedselcontainers, maar ook militaire voertuigen, zoals tanks. Daarnaast zullen er mensen gekleed zijn in oude militaire kostuums en zullen zij gebeurtenissen van bijvoorbeeld Operatie Market Garden naspelen. Het Basecamp is er voor alle leeftijden. Voor de leerlingen van de basisscholen en middelbare scholen uit de omgeving zal er ook een educatief programma worden aangeboden. Voor dit programma zijn inmiddels al 2400 kinderen aangemeld.

Ontstaan van het Basecamp
De eerste zaadjes voor het ontstaan van het Basecamp, werden in 2004 geplant bij Henk van der Zanden, een van de oprichters van stichting Operatie Market Garden dat het Basecamp organiseert. Van der Zanden: “Er werden toen regelmatig tochten verreden. Hele colonnes kwamen langsgereden. Dat vond ik zo indrukwekkend.” Van der Zanden werkte destijds in Nijmegen, waar hij een frontstad organiseerde. “Er was daar een tocht, exposities en er werden veldslagen nagespeeld. In dat kader kwam ik erachter dat er in Best iemand genaamd Harrie Smits een vergelijkbaar iets organiseerde. We raakten in contact en even later kwam er een derde persoon, Henk Boons, bij. We zijn met zijn drieën naar de notaris gegaan en hebben stichting Platform Market Garden opgericht.”

In eerste instantie was de stichting een soort koffietafel, waar geïnteresseerden bij elkaar kwamen om te praten over het herdenken en organiseren van activiteiten rondom de tweede wereldoorlog. “We leerden elkaar in eerste instantie vooral beter kennen. Even later hebben we stichting Operatie Market Garden opgericht om de tocht over Hell’s Highway te rijden. Dat hebben we datzelfde jaar nog gedaan.” Vijf jaar later, in 2009, werd voor het eerst het Basecamp georganiseerd. Zowel de tocht als het Basecamp worden iedere vijf jaar gepland.

Een foto van het Basecamp in 2019
Fotograaf: stichting Operatie Market Garden

Wake-up call
Het organiseren van de tocht en het Basecamp was tegelijkertijd een wake-up call voor de provincie Noord-Brabant. Van der Zanden: “Die kwamen er toen achter dat er ongelooflijk veel militair erfgoed binnen de provincie te vinden was. Er waren werkplaatsen waar een groep mannen militaire voertuigen opknapten. Die werden gekscherend cowboys genoemd. Zij sleutelden wat omdat ze het leuk vonden. Als ze klaar waren pakte ze een kratje bier erbij en dronken ze nog wat. Gewoon voor de lol.” Niet veel later zouden ook in het westen van de provincie herinneringsactiviteiten georganiseerd worden, waarna de provincie ‘Brabant Herinnert’ oprichtte. Brabant Herinnert begeleidt en stimuleert herinneringsactiviteiten over de hele provincie.

Vierde editie
En dus wordt dit jaar voor de vierde keer het Basecamp georganiseerd. Hier komt veel bij kijken. “We hebben een kleine honderd vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden”, vertelt Karel van Soest, voorzitter van stichting Operatie Market Garden, “Het evenement duurt acht dagen en we verwachten niet dat iedereen al die dagen aanwezig zullen zijn. Er zal dus in ploegen gewerkt moeten worden.” Het werk varieert. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen achter de kassa nodig, horecamedewerkers, mensen die helpen met de opbouw en natuurlijk mensen die gebeurtenissen willen naspelen.

Geïnteresseerden werden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden rondom het Basecamp

Vrijwilligers gezocht
Hoewel er dus donderdagavond al direct vrijwilligers waren die zich aanmeldden is de organisatie nog altijd op zoek naar extra handen. Aanmelden als vrijwilliger kan nog altijd. Dit kan op twee manieren. Via de website www.OMG2024.nl (hier is meer informatie te vinden over het evenement), of via mailcontact met Gerrie Peters via: administratie@omg2024.nl

Ook de jongere generatie was goed vertegenwoordigd