'Avondklok staat in geen verhouding tot wat onze grootouders meemaakten'

College Meierijstad maakt duidelijk waar dodenherdenking over gaat

MEIERIJSTAD – Op zes plaatsen in Meierijstad hebben burgemeester en wethouders dinsdagavond ieder afzonderlijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens die jaarlijkse dodenherdenking hielden ze een eensluidende toespraak.

Het college gaf en duidelijk statement in de richting van mensen die een vergelijking trekken tussen de vrijheidsberoving in de Tweede Wereldoorlog en vrijheidsbeperkende maatregelen tijdens de coronapandemie.

Ophitsing

“Een avondklok en de andere beperkingen staan in geen verhouding tot wat onze grootouders en ouders in de Tweede Wereldoorlog moesten doormaken. Nu is het een virus dat zich niets aantrekt van welke door ons ingestelde orde dan ook. In de Tweede Wereldoorlog stierven mensen door toedoen van andere mensen. Door geweld, agressie, superioriteitsgevoel, indoctrinatie en ophitsing. Dát herdenken wij vandaag. Dát is dodenherdenking,” aldus het college.

Rituelen

De rituelen die bij de Nationale Dodenherdenking horen en die door een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking worden gewaardeerd geven volgens het college houvast. Hoe kort de twee minuten stilte en de Last Post ook zijn.

“In een steeds sneller wordende wereld, waarin het soms lijkt dat we altijd maar iets moeten vinden, biedt het herdenken van onze doden niet alleen bezinning maar ook verbinding. We zijn, allemaal tegelijk, twee minuten stil. Samen, in Meierijstad, in Brabant, Nederland en op zo veel meer plekken. We weten: wat toen gebeurde mag nooit meer gebeuren en dat laten we zien door stil te zijn,” spraken de Meierijstadse bestuurders.

Niet wegkijken

Woensdag viert Nederland de vrijheid die nu door de coronacrisis anders is dan de laatste jaren. Het college memoreerde dat er nu in ons land groepen tegenover elkaar staan. Mensen die zich aan de coronaregels houden en mensen die ze overtreden om wat voor reden dan ook.

“We moeten niet wegkijken, het gesprek aangaan als we dat nodig achten. Soms is dat ontzettend moeilijk, maar die stap zetten is wél belangrijk. We moeten niet goedpraten of accepteren dat er groepen tegenover elkaar komen te staan. We moeten het niet normaal gaan vinden hoe we momenteel soms met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat we op onze eigen bescheiden manier onze democratie koesteren, verbeteren en verdedigen. Dat we dat samen doen, dat we uitstralen: tot hier en niet verder. Dat zijn we aan elkaar verplicht, aan toekomstige generaties en aan al die doden die wij vandaag herdenken,” aldus burgemeester en wethouders tijdens de verschillende herdenkingsplechtigheden in Meierijstad.