Nederlandse staat in beroep tegen opheffen avondklok

MEIERIJSTAD – De Nederlandse staat heeft een spoedappel ingesteld bij het gerechtshof Den Haag tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van woensdag morgen waarin beslist is dat de avondklok moet vervallen. Dit was gevorderd door Stichting Viruswaarheid.nl.

De Staat heeft aan het gerechtshof gevraagd om de uitspraak van de voorzieningenrechter te schorsen in afwachting van de definitieve uitspraak in hoger beroep (een zogeheten schorsingsincident). Dat wil zeggen dat de Staat wil dat de avondklok gehandhaafd blijft totdat het Haagse gerechtshof een definitieve beslissing neemt over de vraag of de avondklok buiten werking gesteld moet worden.

Het verzoek om het schorsingsincident wordt woensdagmiddag om 16.00 uur behandeld tijdens een fysieke zitting. Het spoedappel zelf wordt zo spoedig mogelijk op een ander moment behandeld.

Vanmorgen werd bekend dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald naar aanleiding van een zaak die door de Stichting Viruswaarheid.nl was aangespannen.

Het kabinet bestudeert de uitspraak en komt later dinsdag met een verklaring.

Volgens de rechter kan een avondklok alleen worden ingesteld als er een sprake is van een acute noodsituatie en die was er volgens de rechter niet.

Om de avondklok in te voeren maakte het kabinet gebruik van de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Volgens de rechter is die wet ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor die wet bedoeld is. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.

Daar komt volgens de rechter nog bij dat tegelijk met het instellen van de avondklok een dringend advies is gegeven niet meer dan één persoon per dag thuis te ontvangen.

Het OMT heeft in haar prognoses over effecten van maatregelen geen onderscheid gemaakt tussen de avondklok enerzijds en de éénpersoons-bezoekregeling anderzijds. In de prognose wordt dan ook gerekend met een groei van besmettingen van ongeveer 10% indien de avondklok zou worden afgeschaft én gelijktijdig de éénpersoonsbezoekregeling. "Dat vertekent het beeld met betrekking tot nut en noodzaak van de avondklok aanzienlijk en maakt de stelling van de Staat dat een avondklok onvermijdelijk is minst genomen discutabel en ook niet erg overtuigend gemotiveerd, "aldus de rechter.