Armoede betekent vaak isolatie en schaamte

Een leven vol zorgen door gebrek aan inkomen

MEIERIJSTAD – Een zoektocht naar een inwoner in onze gemeente die uit eigen ervaring wil vertellen wat het betekent om met een klein budget rond te moeten komen bleef zonder resultaat. Het is duidelijk en begrijpelijk: niemand wil met armoede te koop lopen. En daarmee blijft armoede een grotendeels onzichtbaar probleem in Meierijstad.

In het kader van de week van de armoede, die nog tot en met 17 oktober loopt, wordt er volop aandacht aan dit thema besteed. In sommige gemeenten in Nederland moet bijna 1 op de 10 huishoudens rondkomen van een ontoereikend budget. In Meierijstad ligt dat beduidend lager. Zo’n 1 op de 30 huishoudens leeft in armoede. Maar het gaat dan nog altijd om ongeveer 2500 inwoners.

Zij kunnen veelal niet meedoen aan het normale sociale leven. Over elke uitgave moet worden nagedacht. Voor hen is het overleven in een vaak geïsoleerd bestaan. Naar de buitenwereld toe lijkt het alsof het best wel goed gaat.

Hopen dat je ze kunt vinden en mag helpen

“Veel mensen die hun hele budget kwijt zijn aan alleen levensnoodzakelijke uitgaven, zoals wonen, energie, kleding, eten en drinken, willen liever dat de omgeving hiervan geen weet heeft.” Een medewerkster van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Martinuskerk kent schrijnende gevallen van bittere armoede. “We proberen deze mensen echt te vinden en te helpen, maar dat is vreselijk moeilijk. Het liefst lossen deze mensen zoveel mogelijk hun eigen problemen op. Het is een hele drempel om bijvoorbeeld bij een voedselbank aan te kloppen. Bij voorkeur doen ze dat ’s avonds als het donker is, zodat ze niet gezien worden.”

Samen sterk voor Meierijstad

Karin Flisijn is de initiatiefneemster en beheerder van de Facebookgroep ‘Samen sterk voor Meierijstad’. De groep kent bijna 700 volgers en is bedoeld voor mensen die over onvoldoende levensmiddelen beschikken. Ze kunnen een noodoproep plaatsen en worden anoniem geholpen. Karin beschikt over een zogenaamde weggeefkast waar minima gratis voedsel en huishoudelijke producten kunnen krijgen. Steeds meer donateurs stellen hiervoor spullen beschikbaar en de spullen vinden gretig aftrek. Een signaal dat ook in Meierijstad armoede is.

Themamiddag kinderarmoede

Armoede is voor iedereen ingrijpend, maar voor kinderen is het extra moeilijk om in armoede te leven. Op 4 november is er in ’t Spectrum een Schijndel een themamiddag waarbij specialisten uit het hele land aandacht besteden aan kinderarmoede. De middag wordt georganiseerd door een samenwerkend platform binnen Meierijstad.

Achter de vaak gesloten deuren spelen zich echt menselijke drama’s af en daar proberen hulpverleners zoveel mogelijk hulp te verlenen. De gemeente heeft een armoedeambassadeur in dienst en ook welzijnswerkers die met deze mensen in contact proberen te komen en ze te wijzen op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn.