Area verhoogt huren met 2,3 procent

MEIERIJSTAD - Per 1 juli verhoogt Area de huren met 2,3%. In 2021 zijn de huren niet verhoogd, maar dit jaar zegt Area wel een huurverhoging door te moeten voeren..
"Deze huurstijging is noodzakelijk zodat Area kan blijven investeren in het woningbestand. Het is belangrijk om ons woningaanbod uit te breiden en de bestaande woningen te verduurzamen. Zeker in deze tijd van woningnood en hoge energiekosten", aldus Area, dat circa 3200 huurwoningen in het bestand heeft in Meierijstad 5000 in Maashorst. Volgens een woordvoerder van Area geldt de huurverhoging niet voor circa 1200 woningen.

Geen huurverhoging 
In overleg met de Bewonersraad is bepaald dat een aantal groepen huurders geen huurverhoging krijgt. Dat zijn:
  • Huurders in een woning met een energielabel D of hoger;
  • Huurders die een nieuw huurcontract hebben getekend vanaf 1 januari 2022;
  • Huurders die vóór 1 juli 2022 al een huurverhoging krijgen i.v.m. een renovatie;
  • Huurders die hebben gehoord dat hun woning gesloopt wordt.