App om discriminatie te melden

MEIERIJSTAD – Iedereen de te maken heeft of getuige is van discriminatie kan dat voortaan melden via de gratis DiscriminatieMelder. Mensen kunnen ook anoniem een melding doen via deze app. Zo hoopt de gemeente Meierijstad nog meer werk te maken van het voorkomen, signaleren en tegengaan van de discriminatie.

Wethouder Rik Compagne benadrukt dat het melden van discriminatie belangrijk is. “Dit zorgt voor meer bewustwording op deze thema’s. Fijn dat onze antidiscriminatievoorziening RADAR aangesloten is bij de app. Rader ondersteunt onze inwoners waar nodig..”

Fotograaf: www.radar.nl