Andere werkwijze voor bestemmingsplannen

MEIERIJSTAD – Vanaf 1 januari 2024 verandert de werkwijze voor bestemmingsplannen. De gemeente Meierijstad hanteert voortaan twee keer per jaar een startdatum voor het proces om een bestemmingsplan te wijzingen. Dat zijn 1 maart en 1 oktober. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de manier waarop de gemeente de nieuwe Omgevingswet gaat toepassen.

De nieuwe Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in. Dat betekent onder meer dat een gemeente vanaf dat moment geen bestemmingsplannen meer kan opstellen. In plaats van de bestemmingsplannen (in Meierijstad nu ruim 370) komt er op 1 januari 2024 per gemeente één omgevingsplan. In de praktijk zal dit betekenen dat inwoners of bedrijven minder vaak een wijziging van het omgevingsplan nodig hebben om een vergunning te krijgen. Vergunningen zullen vaker toegekend worden op basis van een afwijking van het omgevingsplan. De gemeente kan inwoners en bedrijven ondersteunen bij de keuze van de juiste route voor een vergunning.Aanvragen voor een wijziging van het omgevingsplan worden twee keer per jaar in behandeling genomen: op 1 maart en 1 oktober. Daarna duurt het ongeveer een half jaar tot wijziging van het omgevingsplan echt wordt vastgesteld door de gemeenteraad.