Alzheimer Café over mantelzorg

VEGHEL - Hoe blijf je als mantelzorger op de been? Die vraag staat centraal tijdens het Alzheimercafé op 15 juni in Veghel.

De biijeenkomst is in Het Klooster en begint om 19.30 uur. Rond 21.00 uur is de themabijeenkomst afgelopen.

De druk op de mantelzorgers is in het afgelopen jaar door corona nog meer toegenomen. Mensen mochten slechts beperkt of in het geheel geen bezoek ontvangen, waardoor de taak van de mantelzorger nog zwaarder werd en zij steeds minder tijd voor zichzelf overhielden. Onder leiding van deskundige gespreksleiders worden ideeën en tips uitgewisseld over hoe de mantelzorgers zich in deze moeilijke tijd staande kunnen houden.

Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Dit kan bij voorkeur via mail: noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer) of telefonisch via ONS welzijn: 088-3742525.