Allerzielen in het teken van corona

Ook Allerzielen staat dit jaar in het teken van corona. Allerzielen is de traditionele gedenkdag voor de overledenen op 2 november, de dag na Allerheiligen, de dag dat veel mensen een extra bezoekje afleggen aan het kerkhof of een kaarsje opsteken ter nagedachtenis aan hun dierbaren. En juist het afgelopen jaar zijn er veel mensen uit de parochie overleden.

Samen herdenken

Door corona waren de mogelijkheden om samen te herdenken vaak beperkt. Er mochten niet meer dan dertig mensen bij een uitvaart aanwezig zijn en juist dat samen herdenken is niet alleen belangrijk voor de rouwverwerking, maar in de katholieke traditie ook een wezenlijk onderdeel van de geloofsbeleving.

Avondwake groep

Daarom heeft de avondwake groep van de Lambertusparochie in Zijtaart nabestaanden uitgenodigd om op zondagmiddag 1 november naar de kerk te komen en samen te gedenken. Er was een speciale gedenktafel ingericht voor alle overledenen. Tijdens de bijeenkomst konden kaarsjes worden gebrand, er was een gedachtenisprentje en uiteraard was er tijd en ruimte om in stilte te bidden en te gedenken.