Alle jongeren Meierijstad moeten mee kunnen doen aan sport en cultuur

 MEIERIJSTAD – In de maand september gaat de gemeente Meierijstad verenigingen (sport, cultuur etc.) actief benaderen om te wijzen op de mogelijkheden om kinderen die vanwege de financiële positie van hun ouders of verzorgers geen lid kunnen worden, toch in te schrijven.
Dat kan omdat de gemeente de benodigde contributie via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Meierijstad dan rechtstreeks overmaakt naar de betrokken vereniging.
Maar omdat nog niet alle verenigingen/bestuurders weten dat dit mogelijk is wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van deze regeling. Dus nu gaat de gemeente de verenigingen daar actief op wijzen.
Oproep 
“Als docent, kunstonderwijzer of contactpersoon van een vereniging ken je je leerlingen,cursisten of leden. Soms zit er een kind of een jongere tussen die heel veel plezier heeft in de lessen, maar toch stopt. Soms weet je dat een kind of jongere graag op les zou willen, maar daar niet de mogelijkheid toe heeft. Een (tijdelijke) financiële reden kan daaraan ten grondslag liggen”, zo schrijft de gemeente in een oproep aan alle verenigingsbesturen.
“Wij willen daarom graag opnieuw het Jeugdfonds Cultuur Brabant Meierijstad bij jou onder de aandacht brengen en de komende actie ‘Kies een Club’.

Bijdrage
Kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor en bijdrage uit dit fonds. Het fonds vergoedt de contributie voor muziek-, musical- of dansles, maar ook voor creatieve cursussen zoals schilderen of fotografie. Het aanvragen van een bijdrage van het Jeugdfonds Cultuur gaat in Meierijstad via intermediairs. De bijdrage van het fonds wordt rechtstreeks uitbetaald aan de aanbieder, aan jou dus. Kunst- en cultuuraanbieders, de kunstonderwijzers, zijn daarmee belangrijke partners voor het Jeugdfonds. Samen met het fonds kun jij er dus
voor zorgen dat echt alle kinderen en jongeren in gemeente Meierijstad kunnendeelnemen aan en genieten van kunstlessen.

Fonds
In de komende periode gaan we veel aandacht vragen voor het fonds in Meierijstad. Ditdoen we in het kader van de landelijke actie ‘Kies een Club’ die van 4 t/m 30 september 2023 plaatsvindt. Er worden posters en flyers verspreid om de doelgroep te bereiken en ook zullen we er in verschillende (social) media aandacht voor vragen. Fijn als jij deze uitingen ook zoveel mogelijk deelt in jouw netwerk en op jouw media”.
Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/ en Kies een Club Actie: https://kieseenclub.nl/