Alle hens aan dek voor jongeren met problemen

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat scholen en jongerencentra intensief betrekken bij hulp aan jongeren die lijden onder de gevolgen van de coronamaatregelen. Ook worden de gebiedsteams in de kernen uitgebreid.

Eerder deze week werd al bekend dat de gemeente het geld dat het rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld, gaat gebruiken om tijdelijk meer jeugd- en jongerenwerkers aan te trekken.

Woensdag zijn de plannen toegelicht. Er komen tot eind dit jaar drie extra mensen bij. Zij zullen nauw gaan samenwerken met de scholen. Ook zullen zij worden ingezet bij jongerencentra. De jongerenwerkers gaan zich vooral richten op kwetsbare groepen, zoals eenzame jongeren en mantelzorgers. Ook het straathoekwerk krijgt extra ondersteuning.

In verschillende kernen van Meierijstad werken gebiedsteams die oog houden op onder meer kwetsbare jongeren. Ook die teams krijgen nu extra ondersteuning. Volgens de gemeente laten de wachtlijsten in de jeugdzorg zien dat problemen met jongeren soms niet snel en adequaat kunnen worden opgepakt. De gebiedsteams hebben bewezen dat zij een rol kunnen spelen in de eerste begeleiding.

Jongerencentra

In Sint-Oedenrode laten jeugdprofessionals zich wekelijks zien in jongerencentra waardoor er gemakkelijk contact gemaakt wordt. Volgens de gemeente heeft dat al vruchten afgeworpen. Er zijn al diverse jongeren doorverwezen naar de jongerenwerkers. Jongeren zochten zelf ook al snel contact. Vooral jongeren vanaf 16 jaar hebben hier baat bij. Zij gaan namelijk vaker zelf op zoek naar hulp dan jongeren onder de 16 jaar.

De gebiedsteams zorgen er weer voor dat ook jongeren tussen 18 en 24 jaar met problemen eerder in beeld komen en dus sneller bijgestaan kunnen worden. Daarom wordt het aantal gebiedsteams uitgebreid.

De gemeente gaat ook een zogenoemde Quickscan doen om nog beter problemen op te sporen.

foto engin akyurt by unsplash