Afscheid van een zorgicoon

SINT-OEDENRODE – Meer dan dertig jaar zorgde ze met hart en ziel voor ouderen. Daarna mocht Zuster Cunebertha genieten van haar oude dag. Ze mocht 94 jaar oud worden. Vandaag werd ze naar haar laatste rustplaats begeleid.

Zuster Cunebertha werkte tot haar 64e in Zorgcentrum Odendael. Al doet de term werken haar beslist tekort. Ze zette zich vol overtuiging in voor de ouderenzorg in Rooi. Vasthoudend, zorgzaam én persoonlijk: met deze karaktereigenschappen gaf ze de ziekenboeg van Odendael vorm. Dertig jaar lang was ze leidinggevende van deze ziekenboeg.

Praktijkschool

Zuster Cunebertha had geen opleiding of dipoma’s in de zorg. De praktijk was haar belangrijkste leerschool. Ze leerde van huisartsen de nodige medische handelingen. Vanuit haar geloof gaf ze vorm aan het begeleiden en verzorgen van overledenen. Voor haar was het vanzelfsprekend om ook de zielenzorg, samen met de pastoor, op zich te nemen. Zo zorgde Zuster Cunebertha onder meer dat zieken die niet naar de kapel van Odendael konden gaan de hostie op hun kamer kregen. Tot haar 64e werkte Zuster Cunebertha bij Odendael. In 2004 legde ze de eerste steen voor de nieuwbouw van dit woonzorgcentrum..

Roeping

Zuster Cunebertha koos bewust voor het kloosterleven. Ze legde op haar 21ste de eeuwige gelofte af en trad in bij de Zusters van Liefde te Schijndel. Later verhuisde ze naar het Rooise Odaklooster. Voor haar was de ouderenzorg net zo’n grote roeping als het religieuze leven. Die toewijding verwachtte ze ook van haar collega's. Zuster Cunebertha zorgde dag - en vaak ook nacht – voor ‘haar’ zieken. Invallen voor zieke werknemers vond ze vanzelfsprekend. Vooral ook omdat ‘haar ouderen’ naar haar eigen zeggen ‘mensen van het goede soort’ waren. Veel Rooienaren zullen dat omdraaien en zeggen dat Zuster Cunebertha er eentje van het allerbeste soort was ...

KIJK OOK: op donderdag 11 februari zendt Omroep Meierij op tv een interview met Zuster Cunebertha uit waarin ze vertelt over haar werk en leven. Met dank aan Roois Cultureel Erfgoed.

Fotograaf: Roois Cultureel Erfgoed