Adviespunt kind en scheiding in Meierijstad

Fotograaf: www.freepik.com

MEIERIJSTAD – Scheiden is een ingrijpende levensgebeurtenis die veel sporen in iemands leven kan trekken. Bij een scheiding komt veel kijken en dat kan voor iemand heel overweldigend zijn. Daarom riep de gemeente Meierijstad vorig jaar het Kenniscentrum Kind & Scheiding in het leven. Deze pilot wordt nog een jaar voortgezet en daar trekt de gemeente 83.500,- euro voor uit. De taken blijven hetzelfde, maar de naam is veranderd in Adviespunt kind en scheiding. Het adviespunt informeert, ondersteunt en begeleidt mensen die gaan scheiden of gescheiden zijn en kinderen die bij een scheiding betrokken raken.

Gratis advies
Het adviespunt is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin. Ouders en kinderen kunnen gratis advies krijgen. Doel van het adviespunt is om escalatie of ander problemen te voorkomen. Uit onderzoeken blijkt namelijk keer op keer dat scheiden echt grote impact heeft. Het kan leiden tot jarenlange problemen, zoals schulden, gezondheidsproblemen of verslavingsproblematiek. Het adviespunt wil mensen laagdrempelig helpen en ondersteunen. Het afgelopen jaar is gebleken dat de ondersteuning van het adviespunt goed is, maar dat mensen het soms toch lastig vinden om de stap naar het adviespunt te nemen.

Vroege hulp
Wethouder Menno Roozendaal vindt het belangrijk dat het adviespunt al vroeg in een scheidingsproces kan ondersteunen.. “We weten dat ouders tijdens of na een scheiding in de knel kunnen komen. Dat wil je zo veel mogelijk beperken. Zeker ook omdat dit negatief effect kan hebben op kinderen die te maken krijgen met een scheiding. Met de juiste ondersteuning voorkomen we dat kinderen verder in de problemen komen. Daarom investeren we in het adviespunt, zodat we ouders kunnen helpen om escalaties bij scheidingen te voorkomen.” Overigens doet de wethouder daarbij ook een beroep op de naasten van mensen die gaan scheiden. “Juist tijdens een scheiding zijn familie en vrienden belangrijk. Zij zien vaak iemand worstelen met allerlei praktische maar zeker ook emotionele problemen. Het is goed en nodig om er dan voor iemand te zijn, maar het is nog beter om daarbij niet bij te dragen aan escalatie van de onderlinge verhoudingen.”

Contact opnemen met het Adviespunt Kind en Scheiding kan via telefoonnummer 088-3742523 of via de mail kindenscheiding@cjgmeierijstad.nl. Je kunt ook binnenlopen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur. De data, tijden en locaties kunt u vinden op de website van het CJG Meierijstad.