Actieteam voor Bloemenwijk Schijndel

SCHIJNDEL – De Bloemenwijk in Schijndel heeft een actieteam gekregen. Dit team wil dit jaar actief samen met wijkbewoners de leefomgeving verbeteren. Onderdeel daarvan is het maken en bezorgen van een tweemaandelijkse wijkkrant.

Het nieuwe team gaat actief aan wijkbewoners vragen waar ze tegenaan lopen en hoe de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt verbeterd kan worden. Zij kennen hun wijk immers het beste. Het actieteam bestaat uit buurtbewoners, leden van de wijkraad, de wijkagent, een wijkboa, een jongerenwerker en opbouwwerker van Welzijn De Meierij, een sociaal adviseur van Woonmeij en een buurtadviseur en medewerker veiligheid van de gemeente.

Samen aan de slag

De bedoeling is dat wijkbewoners en het wijkteam samen actief aan de slag gaan in de Bloemenwijk. Door samen op te trekken wordt duidelijk waar wijkbewoners behoefte aan hebben. De boa’s en politie pakken de signalen uit de wijk actief op om zo het veiligheidsgevoel te vergroten. De nieuwe wijkkrant speelt een belangrijke rol om wijkbewoners te informeren over wat er gebeurt en wat de resultaten van de acties zijn.