Actiegroep niet blij met uitspraak wethouder

KELDONK - Op 17 juni maakte de provincie Brabant bekend dat men een voorlopige stop wil op de aanleg van zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond. Actiegroep Lijnrecht tegen Zon- en windpark is onaangenaam verrast door een bericht van de wethouder van Meierijstad Jan Goijaarts in het Brabants Dagblad. Hij zegt, in tegenstelling tot het beleid van de provincie, toch op de al ingeslagen weg door te willen gaan.

Volgens de provincie dient er eerst te worden bespaard op energie, vervolgens kunnen daken worden volgelegd met zonnepanelen, dan mogen incourante terreinen worden gebruikt en pas als laatste mogelijkheid mag landbouwgrond worden gebruikt voor het plaatsen van grote aantallen zonnepanelen. De actiegroep vindt het niet acceptabel als de gemeente Meierijstad hier nu van af gaat wijken.

Volgens de actiegroep wordt landbouwgrond voor veel doelen gebruikt en is deze niet eindig. Agrarische ondernemers moeten voldoen aan maatschappelijke wensen zoals kringloop- en circulaire landbouw, biologische en grondgebonden landbouw. Door de stijging van de wereldbevolking zal de huidige landbouwgrond hard nodig zijn voor de productie van voedsel.

Men wil er daarom met klem op aandringen dat gemeente Meierijstad veel breder naar de aanleg van deze zonnepanelen in het huidige plan gaat kijken en het advies van de provincie voor tijdelijk uitstel met beide handen aangrijpt. Je alleen maar richten op “het halen van de energiedoelstelling” is volgens hen een verkeerde benadering.