Actiegroep: buiten-zwembad in Veghel moet blijven

VEGHEL - De actiegroep die probeert om het buitenzwembad van Laco in het Prins Willem Alexander sportpark in Veghel open te houden heeft donderdagavond tijdens de commissievergadering Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering opnieuw een vurig pleidooi gehouden het zwembad te behouden. En Peter Verkuijlen van Gemeentebelang kondigde aan een motie te zullen indienen over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 27 januari.

Het openluchtzwembad is eigendom van Laco dat al jarenlang nauwelijks of geen onderhoud meer pleegt aan het zwembad en Laco zou, als na 2022 de gemeentelijke subsidie voor het binnenzwembad van Laco eindigt, zich helemaal terug willen trekken uit Veghel. Het buiten zwembad en het ernaast gelegen grasveld aan Middegaal, dat vroeger gebruikt werd door Blauw Geel maar eigendom is van Laco, zou dan wellicht verkocht kunnen gaan worden aan een project-ontwikkelaar die er woningbouw zou willen gaan plegen.
Paulette Savelsbergh, één van de oprichtsters van de actiegroep, hield de raadsleden donderdagavond opnieuw voor dat dit voorkomen kan en moet worden. En ze wees erop dat in vergelijkbare situaties in Nederland is gebleken dat, wellicht met crowdfunding, zo'n openlucht zwembad wel degelijk behouden kan blijven.

Burgerpanel
Volgens haar heeft het initiatief van de Stadskrant Veghel om via een burgerpanel te onderzoeken of er draagvlak is voor het behoud van het openlucht zwembad in korte tijd al 685 reacties opgeleverd en ervaart het actie-comité ook van alle kanten steun. "Wij voelen ons gehoord, door veel partijen en ook door raadsleden", zo hield ze de commissie voor.
En zeker nu door de corona-ontwikkelingen steeds meer mensen niet meer gaan vliegen naar zonbestemmingen maar kiezen voor vakantie dichtbij, is een openlucht zwembad volgens haar een heel goede voorziening.

Motie
Peter Verkuijlen van Gemeentebelang kondigde aan dat hij een motie wil indienen over deze zaak omdat volgens hem de gemeente wel degelijk mogelijkheden heeft om Laco te houden aan de verplichting om onderhoud te plegen aan het openlucht zwembad. "Ik heb de contracten er op nagekeken en daarin staat wel degelijk dat Laco verplicht is onderhoud te plegen aan het zwembad en de gemeente heeft daar niet goed op gereageerd".