Aardgasvrij: wat kost het en wanneer ben ik aan de beurt?

MEIERIJSTAD – Wat kost het? Wanneer ben ik aan de beurt? Dat zijn de vragen die de inwoners van Meierijstad stellen als het over de aardgasvrije tijd gaat. Het zijn ook de vragen waarop ze na de eerste vergadering die de gemeenteraad daar woensdag aan wijdde nog geen antwoord hebben gekregen.

Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland in 2050 CO2 neutraal zijn. Elke gemeente moet daar maatregelen voor nemen. Meierijstad wil in 2030 beginnen met het aardgasvrij maken van de eerste woonwijk, of straat, of individueel huis. Ook daar kwam geen antwoord op.

“Maak u niet ongerust,” zei wethouder Harry van Rooijen over de hoofden van de gemeenteraadsleden tegen de inwoners van zijn gemeente. “We hebben nog 29 jaar, dat is de levensduur van twee traditionele verwarmingsketels.”

Behoefte aan koude

“We praten vanavond over warmtetransitie,” zei raadslid Frank-Jan van Zutven van de VVD. “Maar de verkoop van airco’s stijgt enorm. Er is ook heel veel behoefte aan koude. Hoe spelen we daarop in?” Ook dat wordt gaande het decennia durende proces duidelijk.

Zo waren er veel vragen en nog weinig antwoorden. “Het is een expeditie en dan weet je nooit wat je tegenkomt. Gaandeweg zo’n tocht zul je steeds moeten aanpassen aan de omstandigheden. We gaan in ieder geval niks overhaasten. We nemen de tijd voor goede en betaalbare oplossingen,” zei Van Rooijen.

De commissie werd aan het begin toegesproken door Eric Rath van het Veghelse bedrijf Fluidwell. Hij is een groot pleitbezorger van waterstof. Hij hield de raadsleden voor niet het aardgasnet op te heffen want dat kan straks gebruikt worden om waterstof te transporten.

Jumbo en Sligro rijden op waterstof

Rath schetste een toekomstbeeld waarin waterstof een rol speelt. “Binnen drie jaar willen we in Veghel een waterstofcentrale operationeel hebben van 2 megawatt. Dat betekent een vervanging van twee miljoen kubieke meter aardgas. Dan kunnen de Jumbo en de Sligro hun auto’s op waterstof laten rijden en kan de restwarmte gebruikt worden voor woonwijken,” aldus Rath.

Hij zag ook kansen voor installateurs en riep de gemeente op mee te werken aan scholing van mensen. “De jeugd moet enthousiast de school ingejaagd worden. Het zou jammer zijn als dat werk straks gedaan wordt door Polen en Roemenen terwijl we dat ook door mensen uit Meierijstad kunnen laten doen,” aldus de directeur van Fluidwell.

Waterpompen

Rath was er ook niet voor nu al massaal in te zetten op “elektriciteit slurpende waterpompen”. Volgens hem komen er nieuwe technieken aan die dat onnodig maken. Op de vraag of hij vindt dat Meierijstad het proces moet temporiseren antwoordde Rath: “Ja en nee. Zet nu de stappen die nodig zijn maar geef nieuwe technieken een kans.”

Van Rooijen was blij met de inzichten van Rath. “U noemt veel dingen die wij ook willen. We gaan niet het aardgasnetwerk weghalen. We gaan niet blind naar voren met technieken die nu bekend zijn. We kijken juist heel goed naar de technieken van de toekomst. Maar die mogen ons niet afleiden van de taak die we hebben in het kader van het klimaatakkoord,” aldus de wethouder.