Aanpassing N279 moet nu 'opgeknipt' worden

MEIERIJSTAD - Provincie, gemeenten en waterschap hebben donderdagmorgen spoedberaad gevoerd over de definitieve uitspraak van Raad van State m.b.t. de verbreding van de N 279 tussen Veghel en Helmond.
Woensdagmiddag maakte de Raad van State bekend dat de plannen voor verbreding van dit gedeelte van de weg langs het kanaal niet door de beugel kunnen omdat ze gebaseerd zijn op verouderde gegevens voor wat betreft het verkeersaanbod op deze weg.
En met die uitspraak komt een einde aan een al jarenlang slepend protest van buurtbewoners in met name Veghel Zuid en de wijk De Leest. Die hebben steeds aangegeven dat de verbreding van dit gedeelte van de N 279 bij Veghel tot veel meer verkeer zal zorgen met alle mogelijke van dien.

Alle regionale bestuurders hebben donderdagmorgen verklaard dat ze enorm teleurgesteld zijn dat de plannen nu definitief van de baan zijn, maar dat de onzekerheid voor wat er in de toekomst moet gaan gebeuren blijft.

Gevolgen
"Niet alleen heeft de uitspraak grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project, het heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio, maar vooral op de omwonenden van deze provinciale weg die al zo lang in onzekerheid leven. De problemen die op en rond de N279 spelen zoals veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zijn niet minder urgent dan voor de uitspraak. De inzet van alle betrokken partijen blijft om zo snel als mogelijk de bestaande problematiek aan te pakken en deze belangrijke provinciale weg te verbeteren, zo melden de betrokken bestuurders.

Opknippen
"De bestuurlijke wens is om het project op te knippen in separate projecten om op die manier verder te kunnen. Zo zijn alle betrokken partners ervan overtuigd dat ongelijkvloerse kruisingen op de N279 in alle scenario’s een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van eerder genoemde problemen en dat het aanpassen van kruisingen, rotondes en aansluitingen tot toekomstbestendige ongelijkvloerse kruisingen nog steeds relatief snel kan worden gerealiseerd. Wat betreft de omleiding bij Dierdonk hebben de meest betrokken bestuurders afgesproken hierover met elkaar in gesprek te gaan in de wetenschap dat alle betrokkenen snel duidelijkheid willen".