GGD en huisartsen in Meierijstad gaan booster-prikken versnellen

MEIERIJSTAD - De GGD Hart voor Brabant gaat nu toch samen met de huisartsen de booster-campagne extra versnellen. Alle huisartsen in Meierijstad hebben daarom de mogelijkheid gekregen om, als daar in hun praktijk mogelijkheden voor zijn, boosterprikken te gaan geven aan 60-plussers die dit jaar nog geen afspraak hebben kunnen maken bij de GGD. De GGD heeft voor dit project 30.000 extra vaccins toegewezen gekregen en al die vaccins waren binnen 1 dag uitgegeven aan huisartsen die mee willen doen aan deze extra versnelling. Wel vraagt de GGD heel nadrukkelijk aan 60-plussers die al wel een afspraak na 1 januari en nu dus versneld kiezen voor een boosterprik bij hun huisarts, om de geplande afspraak bij de GGD af te melden, zodat die reservering weer vrij komt,

“We zijn blij verrast dat het animo zo groot is dat alles al op een dag is opgehaald. Fantastisch dat deze extra
prikken al op zo'n korte termijn door de huisartsen bij deze specifieke doelgroep gezet worden.”, aldus Therese Claassen, de directeur van de GGD Hart voor Brabant.
Op de websites van huisartsen is te vinden of een praktijk wel of niet meedoet. De huisartsen roepen mensen op om niet te bellen naar de praktijken, maar alleen de website van de eigen huisartsenpraktijk te raadplegen. De lijnen moeten openblijven voor spoedgevallen en dreigen anders overbelast te raken.

Voor de mensen die NIET bij de eigen huisarts terecht kunnen, loont het om te proberen de
afspraak na 31 december bij GGD Hart voor Brabant te vervroegen. De GGD schaalt per dag op.
Dus mensen die sneller een booster willen en nu na 31 december gepland staan, kunnen eerst
checken of ze bij hun eigen huisarts terecht kunnen. Zo niet dan kunnen ze bij de GGD hun
afspraak vervroegen. Als dat vandaag niet lukt, kan het over een paar dagen waarschijnlijk

Niet iedereen mag dan deze coronavaccinatie gaan halen. In Erp is de prik is alleen voor patiënten die 60 jaar of ouder zijn en ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk in Erp die nog geen afspraak voor de boosterprik bij de GGD hebben of die in januari 2022 een afspraak hebben staan. Bovendien mogen ze de afgelopen maanden geen coronavaccin of -besmetting hebben gehad. Patiënten die de prik willen krijgen moeten een geldig legitimatiebewijs én de afspraakbevestiging van de GGD-boosterprik in 2022 meenemen. Deze patiënten mogen kunnen donderdag 23 december tussen 16 en 200 uur terecht bij de Sporthal Ter Aa volgens dit schema:
Achternaam A t/m F 16.00-17.00 uur
Achternaam G t/m L 17.00-18.00 uur
Achternaam Mt/m R 180-19.00 uur
Achternaam S t/m Z 19.00-200 uur

Prikschema Sint-Oedenrode
Voor patiënten van de Rooise huisartspraktijken Rijckehoef, Neulstraat of Vogelenzang die geboren zijn in de jaren 1952 t/m 1961 die pas in 2022 gelden dezelfde voorwaarden. Zij kunnen op dinsdag 28 december 2021 zonder afspraak binnenlopen voor de boostervaccinatie volgens deze tijdblokken op achternamen.
A – B 09.00 uur
C - F 10.00 uur
G - H 11.00 uur
I - L 12.00 uur
M - R 13.30 uur
S - T 14.30 uur
U - Z 15.30 uur