1400 boeken op één school

Directeur Silvy Arts van basisschool ‘t Ven opent samen met twee leerlingen een nieuwe schoolbibliotheek op basisschool ’t Ven onder toeziend oog van verschillende klassen, directeur-bestuurder Gio van Creij van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken, wethouder Menno Roozendaal en Verdi-bestuurder Paul Meessen.
Fotograaf: Bibliotheek Veghel

VEGHEL – Een miniversie van de bieb: dat is de schoolbieb. Dinsdag 24 mei werd de eerste schoolbieb geopend bij basisschool ’t Ven in Veghel. In de bieb kunnen leerlingen kiezen uit 1400 boeken die ze mogen lenen. Ouders bemensen de schoolbibliotheek.

De schoolbieb is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de bibliotheek en basisscholen. Doel is om kinderen meer en gevarieerd te laten lezen. Dat is belangrijk om goed te leren lezen, maar vooral ook om plezier in lezen te krijgen en houden.

Biebjuf
De bibliotheek koppelt een leesconsulent aan scholen die werken met de Bibliotheek op school is een leesconsulent van de Bibliotheek gekoppeld. Zij bekijkt samen met de leescoördinator van de school aan welke doelen gewerkt gaat worden. Samen maken ze een plan en gaan ze aan de slag. Op basisschool ’t Ven is Janneke van Hemmen met veel plezier leesconsulent.: “Het is fantastisch om zo actief aan de slag te kunnen gaan met leesplezier op een school. De afgelopen tijd ben ik op basisschool ’t Ven in samenwerking met het team en vrijwilligers druk bezig geweest om de schoolbibliotheek klaar voor gebruik te krijgen. Gelukkig was er ook nog voldoende tijd om met mooie boeken de klassen in te gaan. En met succes: zelfs toen ik tijdens mijn vakantie op de camping stond, kwam ik kinderen tegen die hun boek wilden laten zien aan biebjuf Janneke.”

Podcast
In de klassen is er ook toegewerkt naar de opening van de Bibliotheek. Zo maakten de kinderen zelf een boek, namen ze een podcast op en zochten ze naar de sleutel van hun schoolbibliotheek. Het resultaat daarvan werd tijdens de feestelijke opening getoond.

Samenwerking
Naast ’t Ven is de bibliotheek inmiddels met vijf andere scholen een intensievere samenwerking aangegaan. Binnenkort openen schoolbibliotheken op De Bunders en De Ieme in Veghel. Daarnaast zijn er een aantal scholen waar al langer een schoolbibliotheek aanwezig is. In overleg met deze scholen en de gemeente bekijkt de bibliotheek hoe ze die samenwerking het best kan voortzetten. Ook op andere manieren maken kinderen kennis met de biblitoheek. Klassen gaan naar de bieb voor leuke activiteiten en de bieb gaat ook met projecten klassen in.