Privacy statement Stichting Omroep Meierijstad

Informatie over cookies en persoonsgegevens

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Omroep Meierijstad, handelend onder de naam Omroep Meierij, de zendgemachtigde lokale publieke omroep voor de gemeente Meierijstad, zoals bedoeld in artikel 42 van de Mediawet.

Wij zijn gevestigd op Steeg 9D, 5482 WN Schijndel. U kunt contact met ons opnemen via bestuur@omroepmeierij.nl. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij en derden, cookies en soortgelijke technologieën en procesgegevens gebruiken, inclusief persoonsgegevens die wij verkrijgen wanneer u onze website en app gebruikt.

Onze website: www.omroepmeierij.nl

Wij zetten ons in voor een wettige, eerlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens die voldoen aan de EU-verordening inzake algemene gegevensbescherming (AVG) en voor het gebruik van cookies dat voldoet aan de ePrivacy-richtlijn van de EU.

Verwerking persoonsgegevens

• We verwerken gegevens om onze dienst voor u te kunnen uitvoeren, indien voor u van toepassing:

- Naam: We verzamelen de voornamen (voornaam, achternaam) van klanten en contactpersonen wanneer zij belangstelling tonen voor onze diensten of zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

- E-mailadres: We verzamelen het e-mailadres van klanten en contactpersonen wanneer ze belangstelling tonen voor onze services of wanneer ze zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

- Postadres: We verzamelen het postadres van klanten voor factureringsdoeleinden.

- Telefoonnummer: We verzamelen de telefoonnummers van klanten en contactpersonen wanneer ze interesse tonen in onze services of wanneer ze zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan de publisher aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van de publisher. Dit gaat bijvoorbeeld om:

- Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst. - Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.

- Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.

- Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media website als u verbinding maakt met onze diensten via desbetreffende social media website.

• Derden verwerken namens ons gegevens voor hun eigen doelen met het oog op opslag en toegang tot informatie, personalisatie en selectie van advertenties, levering en rapportage en metingen.

• Voor welke doeleinden gebruiken wij de gegevens?
De persoonsgegevens gebruiken wij voor schriftelijke of digitale correspondentie, voor administratieve doeleinden en eventueel voor het toezenden van onze nieuwsbrief.

• Wat is onze rechtsgrond voor de verwerking?
Wij baseren onze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst (levering van een dienst):

- Voor de website functionaliteit en content personalisatie.

- Toestemming van de betrokkene voor selectie, tonen en rapportage van advertenties.

- Gerechtvaardigd belang voor analyse en meting. Dit gerechtvaardigd belang is ons belang om vast te kunnen stellen hoe goed onze website functioneert en om te zien hoe bezoekers omgaan met de structuur en content van onze website.

• Waar halen wij de gegevens vandaan (bronnen) en hoe gebruiken wij cookies?

Kijk bij Privacy instellingen voor een volledige lijst met cookies die wij en derden gebruiken wanneer u onze website bezoekt.

• Hoe lang en waar slaan wij gegevens op?

Wij slaan klantinformatie op zolang wij een klantrelatie met u hebben. Een beperkte reeks gegevens slaan wij tot 7 jaar daarna op om te voldoen aan onze belastingverplichtingen.

• Welke voorzorgsmaatregelen hebben wij genomen om gegevens te beschermen?

Rekening houdend met de aard, omvang, context en doel van de verwerking, hebben wij de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

1. Onze database en de informatie die hierin is opgenomen, is beveiligd met een toegangscontrole.

2. Toegang tot de database is beperkt, niet alle medewerkers in onze organisatie hebben volledige toegang.

3. Gegevens die via onze website worden verstuurd, worden tijdens het transport niet versleuteld.

Wij controleren de veiligheid van onze database niet actief en moeten op onze verwerkers vertrouwen om ons op de hoogte te stellen van eventuele datalekken.

• Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens die wij verzamelen niet actief met derden, maar wij staan derden wel toe gegevens over u te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. De volledige lijst is beschikbaar onder Privacy instellingen.

Wij hebben ook een aantal verwerkers ingeschakeld die namens ons handelen. Wij eisen van deze bedrijven dat zij uw persoonsgegevens afdoende beveiligen en uw gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet door ons zijn geautoriseerd.

Wij hebben een Facebook-pixel op onze website opgenomen en Facebook kan op die manier sommige van uw gegevens vastleggen. Raadpleeg de Facebook Privacy-pagina’s voor meer informatie over hoe Facebook uw gegevens kan verzamelen en gebruiken, inclusief eventuele persoonsgegevens: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Conversion Tracking Pixel: met uw toestemming gebruikt onze website de Conversion Tracking Pixel-service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Met deze tool kunnen wij de acties van gebruikers volgen nadat ze zijn omgeleid naar de website van een provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Wij zijn dus in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te registreren voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens van een individuele gebruiker niet kunnen zien. De verzamelde gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Wij informeren u hierover op basis van onze informatie op dit moment. Facebook kan de gegevens verbinden met uw Facebook-account en de gegevens gebruiken voor hun eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het beleid inzake gegevensgebruik van Facebook, te vinden onder: https://www.facebook.com/about/privacy/ Facebook Conversion Tracking stelt Facebook en zijn partners ook in staat om advertenties op en buiten Facebook te tonen. Daarnaast wordt een cookie voor deze doeleinden op uw computer opgeslagen.

Alleen gebruikers ouder dan 16 jaar mogen toestemming geven. Als u jonger bent dan deze leeftijd, raadpleeg dan uw wettelijke voogden. Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken: https://www.facebook.com/ads/preferences.

Ook maken wij gebruik van Google Analytics.

• Overdracht van uw persoonsgegevens

U moet ook weten dat uw persoonsgegevens vanuit uw eigen land kunnen worden doorgegeven aan derden. Als u een ingezetene van de EU bent, kan dit betekenen dat wij ook gegevens overbrengen naar landen die niet een passend beschermingsniveau bieden voor uw persoonsgegevens. Wanneer wij deze gegevens doorgeven, doen wij dit alleen als wij passende waarborgen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze contactgegevens staan onderaan deze tekst.

• Uw rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. U hebt ook het recht om:

- Onjuiste persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden aan te passen of te verwijderen.

- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking te beperken.

- Uw gegevens te ontvangen zodat u ze elders kunt gebruiken (dataportabiliteit).

Wanneer wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, maar wij willen u erop wijzen dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de datum dat u uw toestemming intrekt. Als u één van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u gebruik maken van de Privacy instellingen of ons schrijven op bestuur@omroepmeierij.nl. Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u niet weet wie uw toezichthoudende autoriteit is, neemt u dan contact met ons op en wij zullen het u vertellen.

• Kinderen

Wij verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens van iemand onder de 16 (“kinderen”). Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via bestuur@omroepmeierij.nl. Als wij ons ervan bewust worden dat wij persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, zullen wij stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen. Als wij persoonsgegevens van u hebben verzameld in de periode dat u een kind was en deze informatie wilt laten verwijderen, zullen wij ons best doen deze gegevens op uw verzoek te verwijderen. U kunt dit bij ons verzoeken door contact met ons op te nemen via bestuur@omroepmeierij.nl.

• Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze kennisgeving over cookies en persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar bestuur@omroepmeierij.nl.

Laatst bijgewerkt: 21-07-2019