Programmabeleidbepalend Orgaan

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Volgens de wet dient de omroep te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (PBO), dat het programmabeleid vaststelt en controleert.

In het PBO zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.

Het PBO is als volgt samengesteld:
- Toon Bekkers, voorzitter, sport
- Jacqueline van Krieken, agrarische sector
- Toine Lathouwers, Buurt Informatie Netwerk Meierijstad
- Elma Voermans-Raaijmakers, cultuur
- Marius Wijnakker, kunst

- vacature: onderwijs
- vacature: ondernemers