Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Bart Eijkemans
voorzitter, portefeuille medewerkersbeleid

Antonie van der Staak
secretaris, portefeuille programmering

Jan Roozendaal
penningmeester, portefeuille financiën

José van Boxmeer
lid, portefeuille medewerkersbeleid

Hans Fassbender
lid, portefeuille techniek

Theo Wouters
lid, portefeuille commercie