Plan voor 66 woningen in Zijtaart

Woningbouw voor Zijtaart weer stap dichterbij

ZIJTAART - De gemeente Meierijstad heeft een stedenbouwkundig plan ontworpen voor de locatie Zijtaart Zuid. Dit plan ligt aan de zuidzijde van de Pater Thijssenstraat en telt in totaal 66 woningen, met 22 sociale huurwoningen en 44 koopwoningen in verschillende prijscategorieën. Tien daarvan worden verkocht als vrije kavels.
Impressie verkaveling Zijtaart Zuid
Fotograaf: gemeente Meierijstad

De westzijde van de locatie heeft al een directe woonbestemming. Voor de oostzijde is op 12 mei 2023 een wijzigingsplan ter inzage gelegd om woningbouw mogelijk te maken.

Optimale mix van woningen
Het nieuwe stedenbouwkundig plan bevat een verkaveling van het gebied. Daarbij is naar een optimale mix gezocht van woningtypen en prijscategorieën. Die sluit ook aan bij de woonvisie van de gemeente. Het aandeel sociale huurwoningen is 33%. Wethouder Jan van Burgsteden: “Er ligt een gedegen stedenbouwkundig plan waarbij ruimte is voor verschillende groepen woningzoekenden, ook voor de zelfbouwers. In het plan is veel ruimte ingebouwd voor het opvangen van water; onder andere door een wadi in de centrale groene zone en door verbreding van de omliggende sloten. Daarmee wordt het een klimaatbestendige wijk.”

Het verkavelingsplan is opgesteld in nauw overleg met de dorpsraad Zijtaart, de beoogde ontwikkelaar Hendriks Coppelmans Ontwikkeling en de beoogde corporatie Area Wonen.

Bouwen in fasen
De ontwikkelaar bouwt het woningbouwplan in twee fases, zodat de woningen in de tijd enigszins gespreid op de markt komen. De 10 vrije kavels in het gebied brengt de gemeente zelf in verkoop; mogelijk ook gefaseerd en/of deels voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De verwachting is dat het bouwrijp maken van de locatie eind van het jaar afgerond is. Begin 2024 kunnen de eerste woningen dan naar verwachting in de verkoop worden gebracht. Ontwikkelaar en gemeente organiseren samen een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden en omwonenden. Dat gebeurt op het moment dat de woningen/kavels in de verkoop gaan.