Vijf leden van omgevallen Team Meierijstad blijven beleid college steunen

woensdag 13 maart 2019 13:15
MEIERIJSTAD - Vijf leden van de uiteengevallen fractie van Team Meierijstad hebben woensdag in een verklaring laten weten dat zij achter het beleid staan zoals dat tot nu toe is gevoerd. Abdulkadir Evlek, Marja van der Heijden, Pascal Timmers, Wern van Asseldonk en Will van Gerwen hebben laten weten dat zij ook graag met de andere coalitiegenoten willen blijven samenwerken.
 

De fractie van Meierijstad viel dinsdagavond uiteen en dat leidde tot het vertrek van wethouder Witlox. Zijn partijgenoot Eric van den Boogaard blijft zitten als wethouder. In de gemeenteraad zitten nu twee verschillende fracties, één van vijf mensen en één met zes leden.

De vijf hierboven genoemden willen op de ingeslagen weg verder. Zij onderschrijven ten volle de afspraken uit het coalitieakkoord 'Meierijstad zijn we samen' en de 'Mijlpalen voor Meierijstad'. Daar valt ook de bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheid in het college van B&W onder.

Het vijftal erkent het belang van de bestuurlijke continuïteit van de gemeente Meierijstad en steunt hem daarin. Deze steun geldt ook voor bestaande programma's en beleidsontwikkeling, zoals Vitaal buitengebied, de nieuwe Omgevingswet en het woningbouwprogramma.
 
"De steun geldt zeker voor nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen die zich sinds het ontstaan van Meierijstad aandienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grote uitdagingen op het terrein van arbeidsmigranten, de impuls aan verbetering van de (winkel)centra en de verbeterde ontsluiting van de bedrijventerreinen en aan duurzaamheidsinitiatieven", aldus de vijf in een verklaring.


Evlek, Van der Heijden, Timmers, Van Asseldonk en Van Gerwen vertrouwen op voortzetting van een vruchtbare samenwerking met CDA, VVD en PvdA en gaan hierover met hen in gesprek.

Hart voor Schijndel
De politieke partij Hart voor Schijndel wil een openbaar debat over het uiteenvallen van Team Meierijstad en het vertrek van Witlox. Dat zal waarschijnlijk volgende week plaatsvinden. "Over die diepere oorzaak van zowel de splitsing als het vertrek van Witlox kunnen we, ondanks het persbericht van Team Meierijstad, slechts gissen. Feit is dat de wethouder nogal eens onder vuur lag en dat de grootste partij in de raad elke vorm van een gezamenlijk fundament miste. Het is zo ongeveer de enige fractie zonder ideologische basis", aldus Hart voor Schijndel.

Volgens Hart voor Schijndel hoeft Eus Witlox niet vervangen te worden. Vijf wethouders zijn volgens de partij voldoende. Maar er moet verantwoording afgelegd vind Hart. "Hart vindt dat het College in openbaarheid uitleg moet geven over het vertrek van Witlox, waarbij het zowel om de oorzaken als de gevolgen gaat. De splitsing van Team Meierijstad kan formeel beschouwd worden als een interne kwestie, maar we hebben aan die fractie of fracties ook wel wat vragen. Want zeg nou zelf, is het niet raar dat Eric van den Boogaard vanaf nu wethouder is namens twee partijen?", aldus Hart voor Schijndel.