Veghels plan om kinderen te winnen voor kunst gaat Brabantbreed

dinsdag 05 februari 2019 17:59

MEIERIJSTAD – Vijf grote Brabantse kunstinstellingen waaronder de CHV Academy in Veghel hebben de handen ineen geslagen om jonge mensen te winnen voor de  kunsten. Samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid willen zij de “Circle of Talent” uitrollen over heel Brabant.

Circle of Talent is oorspronkelijk een initiatief van Stichting Phoenix Cultuur in Meierijstad.

Vier andere kunstencentra uit Brabant, te weten CKE uit Eindhoven, KunstLokaal uit Gemert-Bakel, CultuurCompaan uit Roosendaal en Kunstencentrum Waalwijk gaan samenwerken met CHV Academy.

Directeuren van de kunstinstellingen ondertekenen de overeenkomst

Gezamenlijk hebben zij de ambitie om in de eigen gemeenschap met lokale partners een coöperatieve Circle of Talent te bouwen. Op deze manier willen zij een belangrijke bijdrage leveren aan talent- en creativiteitsontwikkeling in de eigen gemeenschap en vervolgens in Brabant. Om hun samenwerking te bevestigden tekenden de directeuren tekenden de directeuren van de instellingen een overeenkomst.

Sportwereld als inspiratiebron
Het principe van Circle of Talent is kinderen op een vroege leeftijd kennis te laten maken met kunst en cultuur en het stimuleren en inspireren van talent. Dat moet leiden tot jonge, creatieve, nieuwe denkers en makers die aansluiten bij de nieuwe, snel veranderende maatschappij, het bedrijfsleven en het onderwijs.

De Circle of Talent gebruikt de sportwereld als inspiratie. Daar kunnen kinderen zich vanaf de breedtesport, via selecties, doorontwikkelen naar de topsport. In de Circle of Talent kunnen kinderen en jongeren door middel van structureel kunstonderwijs, verzorgd door een kunstprofessional, hun talenten ontdekken en ontwikkelen in de breedtekunst (het primair en voortgezet onderwijs). Vervolgens gaat hun ontwikkeling verder van talentklassen in de vrije tijd naar de topkunst (kunstvakopleidingen) en geven zij als volwassene op hun beurt hun kennis, ervaring en passie door aan nieuwe generaties, terug aan de gemeenschap.