Tijdelijke verhuizing leerlingen basisschool de Uilenbrink

donderdag 11 april 2019 13:33
Het huidige schoolgebouw van basisschool de Uilenbrink aan de Melisselaar wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. Om de renovatie en uitbreiding zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben het schoolbestuur en de gemeente er samen voor gekozen om alle leerlingen van de Uilenbrink tijdens de verbouwing elders onder te brengen.
VEGHEL - VEGHEL - Het huidige schoolgebouw van basisschool de Uilenbrink aan de Melisselaar wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. Om de renovatie en uitbreiding zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben het schoolbestuur en de gemeente er samen voor gekozen om alle leerlingen van de Uilenbrink tijdens de verbouwing elders onder te brengen.
VEGHEL - Het huidige schoolgebouw van basisschool de Uilenbrink aan de Melisselaar wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. Om de renovatie en uitbreiding zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben het schoolbestuur en de gemeente er samen voor gekozen om alle leerlingen van de Uilenbrink tijdens de verbouwing elders onder te brengen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de groepen 1 t/m 4 naar 8 lokalen naast basisschool de Bunders aan de Buitendonk. Deze vleugel heeft een aparte ingang en eigen schoolplein voor de jongste kinderen. Samen met de gemeente en buur- basisschool de Bunders is goed nagedacht over het in goede banen leiden van het halen en brengen van de kinderen en parkeren.


De groepen 5 t/m 8 gaan in het komende schooljaar naar het voormalige gebouw van de PABO aan de Deken van Miertstraat. In dit leegstaande gebouw worden 11 groepen gehuisvest. Ook dit gebouw beschikt over een eigen ingang en speelplaats.

Naar verwachting zal de Uilenbrink tot eind 2020 op deze twee locaties gehuisvest blijven.