Seniorenraad en KBO pleiten voor behoud publicatie gemeentenieuws

woensdag 10 juli 2019 18:48
MEIERIJSTAD - Het College wil vanaf 2021 stoppen met het opnemen van wettelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen. Dit zou een structureel voordeel van €20.000 euro moeten opleveren. Seniorenraad Meierijstad en KBO Kring Meierijstad zijn het hiermee niet eens zo laten zij in een nieuwsbrief vandaag weten. Zij zijn van mening dat het voornemen van het College een besluit is dat voorbijgaat aan het feit dat in de gemeente Meierijstad ongeveer 42% behoort tot de senioren (± 35.000 inwoners van 50 jaar en ouder).
Digibeten
Enkele jaren geleden heeft de Seniorenraad Schijndel een onderzoek gedaan naar het aantal 'digitale' senioren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ± 15 tot 20% van de senioren behoren tot de categorie “digibeten” en er bovendien nog te veel senioren zijn die de weg nog niet weten te vinden op de website van de gemeente. Als deze cijfers van Schijndel representatief zijn voor de voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode dan zijn er 5.000 tot 7.000 inwoners die als gevolg van het bovenvermelde voornemen in de toekomst verstoken blijven van de noodzakelijke inlichtingen, zo schrijft de Seniorenraad Meierijstad.

Coalitieakkoord
Volgens de Seniorenraad strookt het voornemen van het College ook niet met de afspraken in het coalitieakkoord en het mijlpalenplan. Hierin wordt gesteld dat de gemeente veel aandacht zal schenken aan het welzijn van ouderen in de gemeente. Zij spreekt de vrees uit dat door het niet meer publiceren in de huis aan huis bladen de eenzaamheid onder ouderen wordt bevorderd.

Zowel de Seniorenraad Meierijstad als de KBO Kring Meierijstad doen een dringend beroep op de gemeente Meierijstad om bovengenoemd voornemen niet uit te voeren.