Panorama Nederland: hoe hou je ons land bewoonbaar?

donderdag 07 februari 2019 19:07

MEIERIJSTAD - Hoe richt je Nederland zo in dat ook de generaties na ons er goed kunnen leven? Rijksbouwmeester Floris van Alkemade uit Sint-Oedenrode en twee andere rijksadviseurs reizen door Nederland om daar met de bevolking over te discussiëren. Panorama Nederland heet het project.

Panorama Nederland laat zien hoe Nederland in de toekomst ingericht zou kunnen worden. Het laat ook zien hoe grote maatschappelijke vraagstukken van nu kunnen leren hoe het in de toekomst beter kan.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Panorama Nederland

Veghel aan de Aa
Petri van der Aa, stedenbouwkundige van Meierijstad was woensdagavond op de bijeenkomst van Rijksadviseurs in Den Bosch. Hij vertelde gepassioneerd over het project "Veghel aan de Aa", als voorbeeld van hoe Nederland duurzaam moet worden ingericht. Het riviertje de Aa krijgt een belangrijkere rol in Veghel. De voormalige Blauwe Kei wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komt een stadspark. De kwaliteit van die plek wordt beter door meer groen en aansprekende architectuur. Het plan wordt zo uitgevoerd dat er meer contact is tussen de Aa en de grotere groengebieden, onder meer met een fijnmazig routenetwerk voor voetgangers en fietsers.

Panorama-Nederland-1024x576.jpg

Klik hier voor de video

LEES OOK: Nieuw begrip: “Veghel aan de Aa"

Optimistisch
Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Floris van Alkemade:  “Het is bedoeld als eerste aanzet voor een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld. “De grote maatschappelijke opgaven zijn geen kwestie van moeten, maar van kunnen en willen. Nederland kán de klus klaren, en als we wíllen wordt iedere opgave een win-win.”

Wederopbouw
De Rijksadviseurs vergelijken de grote maatschappelijke vraagstukken van nu met de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Een tijd waarin Nederland onder moeilijke omstandigheden het hoofd moest bieden aan grote uitdagingen, maar die klus klaarde vanuit het perspectief op een betere toekomst.

Panorama Nederland is  op tournee door het land. Het project is momenteel te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant. Panorama Nederland, een grote cirkelvormige opstelling met een diameter van 8 meter, is tussen 29 januari en 8 februari elke dag te bekijken tussen 08.30 en 17.00 uur in de centrale hal van het provinciehuis, Brabantlaan 1 in ’s-Hertogenbosch. Een speciaal ontwikkelde app, beschikbaar in de Google Play Store en App store, geeft toelichting op het Panorama.