Oud-voorzitter Zaal Voetbal Veghel Peter Teunis Koninklijk onderscheiden.

vrijdag 24 mei 2019 21:16
VEGHEL – Voorafgaand aan de bekerfinale, bij het zaalvoetbal stond oud-voorzitter van Zaalvoetbalvereniging Veghel (ZVV) Peter Teunis, in het middelpunt van de belangstelling. Hij ontving uit handen van burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad een Koninklijke Onderscheiding. De Veghelse huisarts werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Volgens de burgemeester is er veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die Teunis al sinds jaren verricht voor de gemeenschap. Vanuit zijn werk als huisarts is hij sinds 2008 aangesloten bij de NODE (Nederlandse Organisatie Docenten EHBO) in een kadergroep van EHBO-instructeurs. Binnen deze kadergroep draagt hij zorg voor duidelijke informatieoverdracht rondom diverse ziektes en problemen van het menselijk lichaam. Deze instructeurs op hun beurt dragen de kennis over richting EHBO-ers in den lande. Mede dankzij de heer Teunis wordt er derhalve snellere en betere hulpverlening geboden. Daarnaast is decorandus actief als begeleider en adviseur van enkele EHBO-docenten uit Meierijstad. De kaderinstructeurs zijn dankbaar voor de kennis en kunde die hij aan hen heeft doorgegeven.

Vastleggen protocollen
In 2001 werd Peter Teunis actief bij Zaal Voetbal Veghel (ZVV) waar hij toen de voorzittershamer overnam. In 2018 nam hij afscheid als voorzitter. In de onderliggende jaren was Teunis niet alleen zeer actief geweest rondom het besturen van ZVV. Hij zette zich bovendien in voor het vastleggen van verschillende protocollen, zorgde ervoor dat er binnen teams aandacht kwam rondom medische kwesties en dat men ook op de hoogte is van eventuele gezondheidsklachten bij spelers zodat in geval van nood adequaat gehandeld kan worden. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vond vrijdagavond 24 mei plaats in sporthal De Bunders in Veghel.