Noordoost-Brabant doet het goed maar er blijft werk aan de winkel

woensdag 06 februari 2019 12:20

MEIERIJSTAD – De economie van Noordoost-Brabant groeit. Het aantal bedrijven neemt toe. De werkloosheid daalt en het aantal banen stijgt. De agrifood sector levert met 7.200 bedrijven, 55.000 banen en haar sterke exportpositie een belangrijke bijdrage aan deze groei. Dat blijkt uit de AgriFood Capital Monitor.

Voor de conclusies maken de samenstelling van het overzicht gebruik van officiële databronnen zoals het CBS of Eurostat. Het is de derde keer dat in opdracht van AgriFood Capital deze Monitor wordt uitgebracht.

 

Te weinig mensen
Ondanks de goede cijfers liggen er ook een paar uitdagingen. In de regio die, waartoe ook Meierijstad behoort en die het vooral moet hebben van de agrarische- en de voedselsector, zijn er niet voldoende mensen om al het werk te doen. Het kan met deze regio alleen economisch beter gaan als de krapte op de arbeidsmarkt verbeterd wordt.

Ook moet de bereikbaarheid van Noordoost-Brabant verbeterd worden en de bodemkwaliteit moet verbeterd worden. Het is ook belangrijk dat de bedrijven vernieuwingen doorvoeren.

Werkloosheid

De werkloosheid in de regio is al jaren lager dan het landelijke niveau. In 2017 was 4,2% van de beroepsbevolking werkloos (landelijk 4,9%). De ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in Noordoost-Brabant is in lijn met het landelijke beeld. Na een periode van minder sterke groei laten de meest recente cijfers een bovengemiddelde economische groei zien: 2,4% (landelijk: 2,9%.) Noordoost-Brabant is in aard een echte MKB-regio. Het totaal aantal bedrijven nam in 2017 met 5% toe tot 52.000. Hiervan is 60% een 1-persoonsbedrijf, landelijk is dit 66%. Het bedrijfsleven exporteerde vanuit de regio gezamenlijk voor 11,8 miljard euro naar het buitenland. Dit is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren.