Meierijstad herdenkt op veel plaatsen oorlogsslachtoffers

woensdag 10 april 2019 12:41

MEIERIJSTAD – Op verschillende plaatsen in Meierijstad worden komende weken oorlogsslachtoffers herdacht. Daar staan altijd veel mensen bij stil, maar de organisatoren van die herdenkingen maken zich ook zorgen. In Zijtaart is de herdenking verplaatst omdat de groep militairen die de herdenking organiseert steeds kleiner wordt. In Sint-Oedenrode wil de Oranjevereniging graag meer mensen bij de herdenkingsbijeenkomst in het atrium van verzorgingscentrum Odendael.

Zijtaart
De eerste bijeenkomst is op 18 april in Zijtaart. Tientallen jaren werd de herdenking bij het oorlogsmonument aan de kanaaldijk gehouden op of rond 4 mei, de nationale herdenkingsdag. Daarbij waren dan steeds oud-militairen en vrienden en kennissen van mob.comp. 1-II-17 R.I. aanwezig.

In overleg met die vrienden en kennissen is besloten om met die vorm van herdenking te stoppen; de groep werd jaarlijks steeds kleiner. Maar met dit besluit werd ook meteen afgesproken dat de jaarlijkse herdenking wel doorgaat, maar op een andere manier en ook op een andere datum. Dit jaar is de dodenherdenking op donderdag 18 april om 14:00 uur. In verband met de adoptie van het monument door basisschool Edith Stein zijn de leerlingen van groep 8 bij de herdenking aanwezig. Ook het college van burgemeester en wethouders zal iemand afvaardigen.

Sint-Oedenrode
Sint Oedenrode kent op 4 mei een uitgebreid programma. Dat begint om 18.00 uur in het Atrium van Odendaal. Daar komen in het eerste half uur leden van de scouting, leden van het gilde, oud-Indiëstrijders en veteranen aan en er is muziek.

Daarna is er een uitgebreid programma met als uitgangspunt: ‘2019, kiezen in vrijheid’. Aalmoezenier Kocken spreekt en Antoon Buiting leest een verhaal over een gebeurtenis in Sint-Oedenrode tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Om 19.00 uur zingt het koor Aurora, waarna scouts en militairen een Dodenappèl houden en de namen van gesneuvelden worden voorgelezen. Om half acht begint een stille tocht via de Deken van Erpstraat, Neulstraat, Markt, en Borchmolendijk vooropgegaan door het Sint-Jorisgilde naar het Oorlogsmonument bij de Hambrug. Om ongeveer kwart voor acht houdt wethouder Coby van der Plas een toespraak. Daarna leest Marisa van den Oever, winnares van de voorleeswedstrijd, het Nationaal gedicht voor wat tegelijkertijd bij het monument op de Dam in Amsterdam wordt voorgelezen.

Na de twee minuten stilte volgt er een kranslegging door verschillende organisaties.


Boerdonk
De herdenking in Boerdonk begint op 4 mei om 19.20 uur met een stille tocht. Deze vertrekt vanaf den Hazenpot. Eerst worden bloemen gelegd op de oorlogsgraven op de begraafplaats, daarna gaat de stoet verder naar het Lancastermonument waar de herdenking plaats zal vinden.

Eerde
De herdenking in Eerde begint op 4 mei om 19.50 uur met een stille tocht vanaf het Kerkplein richting Airborne-monument. Daar is het om 20.00 uur twee minuten stil waarna de herdenking en kranslegging volgt.

Het monument werd in 1981 gebouwd in opdracht van het Airborne Comité Eerde. Dit monument, opgedragen aan het 501e Parachutistenregiment van de 101e Airbornedivisie, die in 1944 in Eerde werd gedropt, heeft de band met de oud-strijders erg verstevigd. Het monument werd in september 1981 onthuld door Jack Thornton uit Oklahoma City, kapitein van dat 501e Regiment. Het monument staat naast de molen van Eerde. Hier worden twee keer per jaar de herdenkingen gehouden, op 4 mei de Nationale dodenherdenking en op 17 september de herdenking van de bevrijding. Dit gebeurt steeds met medewerking van onder anderen de adoptieklas.

Erp
De herdenking in Erp begint op 4 mei om 19.15 uur bij het JJC-gebouw in de Ottenstraat. Na het vlaggenprotocol vertrekt de stille tocht naar het kerkhof voor een kranslegging bij ‘de Propeller’ en het leggen van bloemen op de oorlogsgraven. Vervolgens is er een herdenking bij het oorlogsmonument bij de kerk.

Schijndel
Wie in Schijndel de oorlogsslachtoffers wil herdenken is vanaf 19.00 uur welkom in het sociaal-cultureel centrum ‘t Spectrum. Vervolgens zullen er bij de Mariakapel kransen en bloemen worden gelegd. Na de twee minuten stilte vervolgt het programma in de Sint Servatiuskerk voor een bijeenkomst met muziek, gedichten en toespraken.

Veghel
De herdenking in Veghel begint zaterdag 4 mei om 18.00 uur in De Blauwe Kei. Daar begint om 18.30 uur een theatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling lopen de bezoekers in stille tocht richting de monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat waar vanaf 19.55 uur de herdenking en kranslegging plaatsvindt.

Voor uitgebreide informatie over herdenkings- en bevrijdingsbijeenkomsten in Meierijstad zie de website www.meierijstadherdenkt.nl.