Meierijstad gaat Aziatische duizendknopen bestrijden

vrijdag 10 mei 2019 13:15
MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad bindt de strijd aan met Aziatische duizendknopen. Dat is een planten soort die zo hard groeit dat andere soorten overwoekerd worden. Inwoners kunnen de plekken melden waar Aziatische duizendknopen groeien.  In juni en september gaat de gemeente die planten dan te lijf.

Aziatische duizendknopen zijn niet inheems in Nederland. Ze zijn in het verleden door tuincentra
verkocht als sierplant en hebben zich daarna vanuit tuinen verder verspreid.

De meest voorkomende soort is de Japanse duizendknoop, een 1-3 meter hoge, kruidachtige
plant. De plant bloeit van juli tot en met september met crèmewitte, soms wit-roze kleine bloemen.
Japanse duizendknoop heeft dikke kruipende wortelstokken. Hiermee breidt de plant zich uit tot
soms we 3 meter per jaar.

De verspreiding gebeurt vooral doordat afgemaaide stengels of delen van wortels worden
verplaatst en vervolgens uitgroeien tot nieuwe planten. Dit gebeurt meestal door het dumpen van
tuinafval waarin zich resten van wortels of stengels bevinden of door grondverzet, bijvoorbeeld bij
de aanleg van wegen en woonwijken.

Aziatische duizendknopen groeien overal.  Hierdoor worden alle andere planten
verdrongen. Ook het aantal diersoorten zoals bosmieren, vlinders en insecten) wordt lager als
Aziatische duizendknopen overheersen. Vooral als deze planten binnendringen in
natuurlijke biotopen zoals beek- en rivieroevers heeft dit een nadelig effect op de biodiversiteit.
Infrastructurele en economische schade