Markt van Rooi spreekt: gematigd positief over Eindhoven Airport

zondag 03 maart 2019 10:26
SINT-OEDENRODE – De basishouding ten opzichte van Eindhoven Airport is positief of neutraal. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction onder verschillende groepen in de regio. Voor dat onderzoek zijn onder meer mensen op de markt in Sint-Oedenrode ondervraagd. In Meierijstad zijn het vooral de mensen aan de westkant van de gemeente die het meest merken van Eindhoven Airport.
Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van het vliegveld in Eindhoven. Eén van de pijlers is hoe mensen in de regio de aanwezigheid van het vliegveld ervaren. Om dat te onderzoeken werd Motivaction gevraagd. “De basishouding onder alle ondervraagde groepen is overwegend positief of neutraal als het gaat over Eindhoven Airport”, aldus onderzoeker Ruurd Hielkema van onderzoeksbureau Motivaction weten. “Een gematigde groei van 3 tot 5 procent meer vliegbewegingen per jaar wordt door de meeste stakeholdergroepen in meerderheid als acceptabel gezien.”

Afspiegeling van samenleving

Wie zijn dan die stakeholdergroepen? Voor een brede afspiegeling van de samenleving selecteerde Motivaction vijf verschillende groepen voor het onderzoek. Hielkema: “De bewoners uit de Brainportregio, de bewoners van de 20 Ke-zone, het MKB, high tech expats, voornamelijk afkomstig uit landen zoals India en China, die in Eindhoven wonen en werken en tot slot de non high tech expats, die met elkaar ruim vijftien nationaliteiten vertegenwoordigen”. De 20ke zone is een gebied rondom een vliegveld waar de meeste overlast is. Dat gebied wordt aangegeven met postcode’s.

LEESOOK: PvdA Meierijstad wil meepraten over overlast Eindhoven Airport


Behalve dat heeft Motivaction straatinterviews gedaan, of zoals de onderzoekers het noemen: onderzoek op locatie. De enqueteurs ondervroegen onder meer mensen op de markt in Sint-Oednerode.

Geluidsoverlast
Nabijheid en bereikbaarheid scoren het hoogst op de vraag om iets positiefs te noemen over Eindhoven Airport. Geluidsoverlast wordt het meest als negatief aspect genoemd. “Trek je alle uitkomsten door naar het belang van Eindhoven Airport, dan ligt daar geen reden voor discussie. Acht tot negen op de tien ondervraagden vindt de aanwezigheid van Eindhoven Airport belangrijk tot zeer belangrijk. Een kwart van de ondervraagden uit de 20 Ke-zone geeft spontaan aan dat de luchthaven belangrijk is voor de economie in de regio.”

Eén van de grootste pijnpunten is geluidsoverlast. “Ongeacht het moment van de dag geeft één op de vijf in de 20 Ke-zone aan permanent hinder te ervaren. In de bredere Brainportregio ervaart 6 procent permanent hinder. Het tweede probleem is de luchtkwaliteit. Ook daarin verschilt de beleving per groep enorm. Met 57 procent maakt meer dan de helft van de ondervraagden uit de 20Ke-zone zich zorgen over de luchtkwaliteit. Onder de non high tech expats ligt dat percentage even hoog. In de Brainportregio en het MKB maakt een derde zich zorgen”, aldus onderzoeker Hielkema.