Let's Play in Schijndel krijgt vijftien mille uit onderwijsvernieuwingsfonds

woensdag 10 april 2019 16:07
MEIERIJSTAD – Let’s Play heeft 15.00 euro gekregen uit het onderwijsvernieuwingsfonds van de gemeente Meierijstad. Let’s Play is een initiatief van Skopos (basisscholen in Schijndel en lokale ondernemers.
De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en dat voorschoolse voorzieningen, onderwijs en arbeidsmarkt in Meierijstad goed op elkaar aansluiten. Om dit te stimuleren stelt de gemeente in 2019 en 2020 een onderwijsinnovatiefonds van € 80.000 ter beschikking. Het doel van het fonds is om nieuwe onderwijsontwikkelingen te stimuleren waarbij ook wordt samengewerkt met de arbeidsmarkt.

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor hun bijzondere, vernieuwende ontwikkelingen. Wethouder Coby van der Pas heeft de bijdrage uitgereikt aan Maikel de la Cousine projectleider van Let’s Play.

Let’s Play bestaat uit vier ruimtes die allemaal een onderneming op zich zijn. Per lokaal is een stuurgroep opgezet. Deze stuurgroep bestaat uit vier leerkrachten en twee ondernemers. Zij denken na over de inhoud van het onderwijs waarbij vooral de link met het bedrijfsleven wordt gelegd.