Kinderboeken zwerven door Brabant om taalachterstand tegen te gaan

maandag 24 juni 2019 18:17
DEN BOSCH – Commissaris van de Koning en Ambassadeur Igor Krulsnor geven 28 juni in Den Bosch het startsein voor de Kinderzwerfboek Provincie Estafette. Zij laten samen met kinderen van basisschool Het Rondeel boeken zwerven in de provincie omdat zij vinden dat het belangrijk is dat alle kinderen boeken moeten kunnen lezen.

Nog steeds verlaat meer dan 10% van de kinderen de basisschool met een taalachterstand. Eén van de oorzaken van een taalachterstand bij kinderen is dat ze onvoldoende lezen. In Nederland wonen zo’n 250.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die thuis te weinig leesboeken hebben. Leeskilometers maken is ontzettend belangrijk. Kinderen die 15 minuten lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Boeken lezen zorgt voor een grotere woordenschat en stimuleert tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Wat de kans op een goede toekomst aanzienlijk vergroot.

Eerder dit jaar ontving Kinderzwerfboek daarom een bijdrage van de VriendenLoterij zodat nog meer kinderen leuke boeken kunnen lezen.

Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat alle kinderen voldoende leeskilometers moeten kunnen maken. Daarom is in april 2019 de Provincie Estafette gestart in Drenthe. De komende twee jaar zal Kinderzwerfboek alle provincies bezoeken. De commissaris van de Koning van de betreffende provincie zal samen met Kinderzwerfboek iedereen in de provincie oproepen om boeken uit zwerven te sturen.

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, kreeg het spreekwoordelijke stokje/boekje overgedragen van Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland. Op 28 juni zal Wim van de Donk het boek van Leen Verbeek en vele andere boeken laten zwerven in de provincie Noord-Brabant. En wel op basisschool Het Rondeel te ‘s-Hertogenbosch. Hij hoopt dat iedereen in zijn provincie meedoet en boeken uit zwerven stuurt.

De heer van de Donk wil zijn eigen kinderboek laten zwerven in de Provincie Groningen. Kinderzwerfboek bezoekt daarom in oktober de commissaris van de Koning René Paas.