Laurens van Voorst provinciaal lijsttrekker Code Oranje: "Geef burger verantwoordelijkheid"

zondag 17 maart 2019 10:43

MEIERIJSTAD - Als woensdag in de stemhokjes de vakjes weer rood kunnen worden gekleurd, kun je ook weer kiezen voor inwoners van Meierijstad. Eén van hen is zelfs lijsttrekker: Laurens van Voorst uit Schijndel. Van Voorst voert de lijst aan van een nieuwe beweging, Code Oranje.Van Voorst heeft politieke ervaring. Ooit was hij actief voor de PvdA en nu is hij gemeenteraadslid voor Hart voor Schijndel in de raad van Meierijstad.


(Door Luuk Glaap)


Waar de kloof tussen burger en politiek steeds groter wordt en de burger de zeggenschap in de politiek terug moet winnen, is er een partij opgestaan. Een partij die de democratie wil versterken en meer burgers wil betrekken bij de politiek. Met de verkiezingen in het verschiet, maakt Code Oranje in vier provincies zich op voor een plek in de staten. In Noord-Brabant is Laurens van Voorst gekozen als lijsttrekker. Een politiek gedreven man die zijn ambities niet onder stoelen en banken schuift. Als gemeenteraadslid van Meierijstad is hij nauw betrokken met de burger. Door deze gedrevenheid en de verkiezingen die over vijf dagen weer beginnen, is het een uitgelezen moment om samen met hem vooruit te blikken en te kijken wat er nog meer schuilt achter de partij Code Oranje.

We gaan de bruggen veiliger maken?

Bij een verkiezingscampagne hoort ook een campagnespotje en bij Code Oranje heeft een lid uit Noord-Holland een wel heel ludiek spotje gemaakt, zoals deze te zien is geweest bij Pauw & Jinek de verkiezingen afgelopen donderdag. "Blij dat je erover begint. Op eigen houtje heeft een particulier een filmpje gemaakt. Heel lief bedoelt, maar het was een verschrikkelijk filmpje. Inhoudelijk klopt er ook niks van, er komen beloftes in voor die niet in ons manifest staan. Zo zouden we de bruggen veiliger gaan maken. Dit slaat helemaal nergens op. Dat zo'n filmpje net voor de verkiezingen naar buiten wordt gebracht, komt de partij niet ten goede.

"Ik kwam na de raadsvergadering thuis en mijn telefoon stond roodgloeiend. Facebookberichten, whatsappjes en zelfs sms-berichten. Mensen dachten echt waar heb je, je nu weer aangesloten Laurens. Ik dacht eerst nog dat het een grap was, maar ik ben er niet blij mee zo net voor de verkiezingen. Als we geen zetel krijgen, dan kunnen we tenminste iemand de schuld geven".

'We zijn van de campagne met nul euro'

Code Oranje bestaat al vier jaar en is begonnen als een denktank. "Ik ben gevraagd om me aan te sluiten bij Code Oranje en ben toen gekozen als lijsttrekker. Als partij willen we zeggenschap overdragen aan de burgers en ze politieke verantwoordelijkheid geven."

Ze gaan hierbij tegen de andere partijen in. "Je hoort heel vaak dat we moeten luisteren naar de burger en dat de politicus zelf uiteindelijk de knopen doorhakt. Wij vinden dat de verantwoordelijk moet liggen bij de burger, dit noemen we ook wel politieke burgerschap. We moeten burgers met botsende belangen met elkaar in gesprek laten gaan. Deze verantwoordelijkheid hebben we nu uitbesteed aan de politiek en daarom zijn mensen ontevreden. Als nieuwe partij is het moeilijk om een plek te vinden in het politieke landschap".

"Ik heb een hekel aan politici die tegen journalisten zeggen dat ze er zeker van zijn dat ze een aantal zetels halen. het is voor ons een hard gevecht en dat met een budget van nul euro. Maar ik denk dat als we hard werken, onze netwerken in gaan zetten en de dossiers kennen, dat je heel ver kunt komen".

"Code Oranje neemt als een van de weinige partijen geen positie in het politieke landschap in. "We hebben in onze partijen mensen vanuit alle politieke kleuren, zo hebben we mensen van de PvdA tot aan de VVD. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid willen overbrengen aan de burgers. Een boodschap die niet Links en ook niet Rechts is. Dit onderscheidt ons van andere partijen". 

'De provinciale politiek heeft meer betrekking op het directe leven dan de mensen denken'

Dat niet iedereen met de politiek bezig is, heeft Laurens ook door. Hij maakt zich wel zorgen om deze desinteresse. "Mensen hebben niet in de gaten dat de burger ook invloed heeft op de politiek en niet alleen andersom. Politici zeggen vaak dat de burger zich meer moet betrekken bij de politiek, maar zij gaan niet uit zichzelf ergens naartoe. In Meierijstad is het protest tegen de fusie pas gekomen, toen de gemeenteraad al gekozen was. De mensen kloppen vaak aan bij de politiek als het al te laat is. Bestuurders moeten dus eerder aankloppen bij de burgers en daarna pas beleid gaan maken. We moeten uit het provinciehuis en de wijken in gaan om te burger te betrekken."

Als politieke partij heeft Code Oranje aandacht voor de burgers die niet in staat zijn om mee te praten over de politiek. "Ik noem deze burgers altijd kwetsbare burgers. Dit zijn burgers die niet meer in staat zijn om het krantenabonnement te betalen, die verleid worden om naar amusementsprogramma's te kijken en die aan de zijlijn staan. Deze burgers willen we ook betrekken bij de politiek en niet alleen de mensen met de grootste mond".

De burger staat dan ook centraal bij het maken van raadsbesluiten. "Wij vragen bij elk onderwerp bij de gedeputeerde staten wat er gedaan is op het gebied van participatie. In Meierijstad hebben we het zelf zover gekregen dat er bij elk raadsvoorstel een hoofdstuk participatie staat en daar maken we ons ook hard voor. We noemen dit ook wel participerende democratie".

'Als we twee zetels halen zou dat een wonder zijn'

Om deze boodschap over te laten brengen, zijn er zetels nodig. "We hebben eerst nog een debat waar de zestien lijsstrekkers met elkaar gaan discussiëren. Daarna gaan we met zijn allen wachten wat de uitslag ons gaat brengen". Code Oranje hoopt natuurlijk op een plek in de staten, al wil Laurens geen torenhoge verwachtingen scheppen.

"Ongeacht wat de uitslag is, gaan we daags na de uitslag bij elkaar zitten om te bespreken hoe we verder gaan als partij. We verwachten wel dat we een zetel gaan halen, dat we een fractie kunnen gaan samenstellen en we ons daarop kunnen gaan focussen. Als we meer dan een zetel halen dan zou dat voor ons als kleine partij een wonder zijn".