Gemeente:'VVN Meierijstad hield zich niet aan spelregels subsidieverlening'

dinsdag 10 september 2019 12:34

MEIERIJSTAD – Veilig Verkeer Nederland, afdeling Meierijstad, hield zich niet aan de spelregels van de subsidieverlening. Er werd te weinig geld aan verkeersveiligheidsprojecten uitgegeven en de kosten voor huur van ruimte en bestuursvergoedingen waren hoger dan gemiddeld bij een VVN-afdeling.

Dat is de mening van het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad. Het college geeft daarmee antwoord op vragen van Hart. Die vragen werd gesteld nadat het bestuur van VVN Meierijstad was opgestapt.

Het bestuur stapte op omdat de samenwerking met de gemeente volgens de VVN stroef verliep. Bovendien verwijt de afdeling de gemeente een zwalkend beleid te voeren met betrekking tot de scootmobielcursussen.

Het college ziet het anders. De VVN-afdeling wordt gesubsidieerd door de provincie en de gemeente. “Wij, en ook provincie, verwachten van organisaties die (financiële) ondersteuning willen van de gemeente (en provincie) dat ze zich houden aan deze spelregels. Wij zien dat VVN Meierijstad moeite had met deze spelregels. De afgelopen jaren is van dit (gemeenschaps)geld maar een beperkt deel aan projecten gerealiseerd. Ook waren de kosten voor interne bedrijfsvoering (inclusief huur van een pand en bestuursvergoedingen) hoog in vergelijking met de activiteiten verkeersveiligheid”, aldus het college.

Meierijstad is te rade gegaan bij de overkoepelende organisatie VVN Zuid-Nederland omdat die de verschillende afdelingen met elkaar kan vergelijken. “Dit was aanleiding voor de gemeente, provincie en VVN Zuid-Nederland om met VVN Meierijstad in 2018 afspraken te maken over een ontwikkeltraject. Het ontwikkeltraject liep volgens ons en er is tussentijds geen formeel of informeel signaal ontvangen dat dit niet werkbaar zou zijn, of dat bijsturing nodig was. Naar onze mening kijkt het bestuur van VVN Meierijstad te weinig naar hun eigen verantwoordelijkheid en het functioneren van het bestuur”aldus burgemeester en wethouders van Meierijstad.

In de ogen van het college was sprake van een goed en constructief overleg waarin alle zaken goed bespreekbaar waren. Het vertrek van het bestuur heeft de gemeente verrast omdat er volgens de gemeente alles aan is gedaan VVN Meierijstad te helpen.

Ondanks alles heeft de gemeente waardering voor de inzet van de VVN-bestuursleden. De gemeente betreurt het dat het zo gelopen is. “Tegelijkertijd zijn wij positief naar de toekomst wat ‘werken aan de verkeersveiligheid in Meierijstad’ betreft. De afgelopen jaren hebben we gezien dat er ook andere maatschappelijke partners in Meierijstad zijn opgestaan die zich sterk maken voor verkeersveiligheid. Wij zijn met deze partijen in gesprek”, aldus het college.